Kết quả mới nhất của Ý superenalotto trực tuyến

Tất cả về xổ số

Cách chơi

Để chơi SuperEnalotto, người chơi chọn sáu số giữa 1 và 90 và giải độc đắc giành được khi kết hợp tất cả sáu số chính. Nếu không có người chơi nào trùng với tất cả các số trúng thưởng, giải thưởng cao nhất sẽ chuyển sang lần rút thăm sau. Vì người chơi được yêu cầu khớp sáu số từ một nhóm lớn các số để giành giải thưởng cao nhất, Giải đặc biệt SuperEnalotto thường xuyên quay vòng và vì không có giới hạn giải độc đắc, giải thưởng hàng đầu đáng kể không phải là bất thường. Đến nay, giải độc đắc SuperEnalotto lớn nhất trị giá 209 triệu euro và đã được một người giữ vé duy nhất trúng vào tháng 8 2019.

Có nhiều cách khác để giành giải thưởng, Tuy nhiên, vì người chơi có thể nhận được phần thưởng tiền mặt lớn từ việc kết hợp ít nhất hai con số chính trong trò chơi. Các kết hợp chiến thắng và tỷ lệ thắng giải như sau:

Giải thưởng SuperEnalotto

Có sáu phần thưởng trong trò chơi SuperEnalotto, và chi tiết về cách giành chiến thắng của từng người được trình bày trong bảng dưới đây, cùng với khả năng thành công của bạn trong mỗi cấp:

Trận đấu 6 1 trong 622,614,630
Trận đấu 5 + Số Jolly 1 trong 103,769,105
Trận đấu 5 1 trong 1,250,230
Trận đấu 4 1 trong 11,907
Trận đấu 3 1 trong 327
Trận đấu 2 1 trong 22

Tỷ lệ thắng tổng thể ở bất kỳ bậc nào là 1 trong 20, và người chơi thậm chí có thể nhận ngay giải thưởng khi họ mua vé của mình. Sau những thay đổi đối với các quy tắc trong thời gian đầu 2016, những người tham gia sẽ được trao giải thưởng từ € 25 ngay tại chỗ nếu họ khớp với bốn số trong ‘Magic Square’ được in trên biên lai của họ.

Giải thưởng SuperEnalotto SuperStar

Ngoài các giải thưởng SuperEnalotto chính, người chơi có cơ hội giành được các giải thưởng bổ sung thông qua trò chơi phụ SuperStar. Để chơi SuperStar, người chơi chọn số SuperEnalotto của họ như bình thường và, với một khoản phí bổ sung, chọn một số SuperStar giữa 1 và 90.

Nếu người chơi phù hợp với SuperStar được rút ra cùng với bất kỳ kết hợp chiến thắng nào trong số sáu kết hợp chiến thắng có sẵn trong trò chơi chính và khớp với một số hoặc tất cả các số chính được rút ra, giải thưởng được tăng lên và trong một số trường hợp được nhân lên 100. Người có vé SuperStar cũng được đảm bảo sẽ giành được giải thưởng miễn là số SuperStar trên vé của họ khớp với số được rút ra. Các giải thưởng SuperEnalotto SuperStar như sau:

Trận đấu 6 + SuperStar Giải độc đắc SuperEnalotto cộng với 2 triệu euro
Trận đấu 5 + Số Jolly + SuperStar Giải thưởng SuperEnalotto hạng hai cộng với 1 triệu euro
Trận đấu 5 + SuperStar 25x Trận đấu SuperEnalotto 5 giải thưởng
Trận đấu 4 + SuperStar 100x Trận đấu SuperEnalotto 4 giải thưởng
Trận đấu 3 + SuperStar 100x Trận đấu SuperEnalotto 3 giải thưởng
Trận đấu 2 + SuperStar € 100
Trận đấu 1 + SuperStar € 10
Phù hợp với SuperStar € 5

*Trong những trường hợp đặc biệt, Người chơi SuperEnalotto có thể nhận được giải thưởng nhỏ hơn được quảng cáo, giải thưởng này sẽ được tính dựa trên tổng giải thưởng và số lượng người chiến thắng.

Đánh giá bài viết