Tìm số vé số để mua vé số của con bạn ở đâu 2020

Xổ số bán chạy nhất của Tây Ban Nha đang chinh phục Nga và các nước khác

Xổ số kiến ​​thiết quốc gia – Giai thoại Lotería del Nino

Lotería del Nino mơ mộng – Như trong mọi cuộc xổ số, Có vô số sự mê tín xung quanh việc chọn vé có mã năm chữ số hoàn hảo Lotería del Nino. Một số theo dõi những con số yêu thích của họ, ngày sinh nhật và ngày kỷ niệm, hoặc thậm chí chọn một ngày đặc biệt kết nối với một người nổi tiếng đã biết. Trong vài trường hợp, người chơi đi xa như tìm kiếm những phụ nữ mang thai hoặc những người đàn ông đầu hói để tìm kiếm sự chia sẻ trong câu hỏi về những lá bùa may mắn này, để may mắn sẽ tìm thấy họ!

Các thành phố ở Tây Ban Nha yêu Lotería del Nino’s Gordo – Hai thành phố lớn nhất của Tây Ban Nha, Madrid và Barcelona, có đã thắng Gordo nhiều lần hơn hơn bất kỳ thành phố nào khác của Tây Ban Nha, với tổng số 41 và 40 thắng, tương ứng. Thành phố Valencia đã có 18 chiến thắng trong suốt lịch sử xổ số trong khi cả Vizcaya và Sevilla đều bỏ túi 12 Gordo thắng.

Mua vé số trẻ em ở đâu 2020

 • Từ đến 499
 • Sau đó 500 al 999
 • Sau đó 1000 al 1499
 • Sau đó 1500 al 1999
 • Sau đó 2000 al 2499
 • Sau đó 2500 al 2999
 • Sau đó 3000 al 3499
 • Sau đó 3500 al 3999
 • Sau đó 4000 al 4499
 • Sau đó 4500 al 4999
 • Sau đó 5000 al 5499
 • Sau đó 5500 al 5999
 • Sau đó 6000 al 6499
 • Sau đó 6500 al 6999
 • Sau đó 7000 al 7499
 • Sau đó 7500 al 7999
 • Sau đó 8000 al 8499
 • Sau đó 8500 al 8999
 • Sau đó 9000 al 9499
 • Sau đó 9500 al 9999
 • Sau đó 10000 al 10499
 • Sau đó 10500 al 10999
 • Sau đó 11000 al 11499
 • Sau đó 11500 al 11999
 • Sau đó 12000 al 12499
 • Sau đó 12500 al 12999
 • Sau đó 13000 al 13499
 • Sau đó 13500 al 13999
 • Sau đó 14000 al 14499
 • Sau đó 14500 al 14999
 • Sau đó 15000 al 15499
 • Sau đó 15500 al 15999
 • Sau đó 16000 al 16499
 • Sau đó 16500 al 16999
 • Sau đó 17000 al 17499
 • Sau đó 17500 al 17999
 • Sau đó 18000 al 18499
 • Sau đó 18500 al 18999
 • Sau đó 19000 al 19499
 • Sau đó 19500 al 19999
 • Sau đó 20000 al 20499
 • Sau đó 20500 al 20999
 • Sau đó 21000 al 21499
 • Sau đó 21500 al 21999
 • Sau đó 22000 al 22499
 • Sau đó 22500 al 22999
 • Sau đó 23000 al 23499
 • Sau đó 23500 al 23999
 • Sau đó 24000 al 24499
 • Sau đó 24500 al 24999
 • Sau đó 25000 al 25499
 • Sau đó 25500 al 25999
 • Sau đó 26000 al 26499
 • Sau đó 26500 al 26999
 • Sau đó 27000 al 27499
 • Sau đó 27500 al 27999
 • Sau đó 28000 al 28499
 • Sau đó 28500 al 28999
 • Sau đó 29000 al 29499
 • Sau đó 29500 al 29999
 • Sau đó 30000 al 30499
 • Sau đó 30500 al 30999
 • Sau đó 31000 al 31499
 • Sau đó 31500 al 31999
 • Sau đó 32000 al 32499
 • Sau đó 32500 al 32999
 • Sau đó 33000 al 33499
 • Sau đó 33500 al 33999
 • Sau đó 34000 al 34499
 • Sau đó 34500 al 34999
 • Sau đó 35000 al 35499
 • Sau đó 35500 al 35999
 • Sau đó 36000 al 36499
 • Sau đó 36500 al 36999
 • Sau đó 37000 al 37499
 • Sau đó 37500 al 37999
 • Sau đó 38000 al 38499
 • Sau đó 38500 al 38999
 • Sau đó 39000 al 39499
 • Sau đó 39500 al 39999
 • Sau đó 40000 al 40499
 • Sau đó 40500 al 40999
 • Sau đó 41000 al 41499
 • Sau đó 41500 al 41999
 • Sau đó 42000 al 42499
 • Sau đó 42500 al 42999
 • Sau đó 43000 al 43499
 • Sau đó 43500 al 43999
 • Sau đó 44000 al 44499
 • Sau đó 44500 al 44999
 • Sau đó 45000 al 45499
 • Sau đó 45500 al 45999
 • Sau đó 46000 al 46499
 • Sau đó 46500 al 46999
 • Sau đó 47000 al 47499
 • Sau đó 47500 al 47999
 • Sau đó 48000 al 48499
 • Sau đó 48500 al 48999
 • Sau đó 49000 al 49499
 • Sau đó 49500 al 49999
 • Sau đó 50000 al 50499
 • Sau đó 50500 al 50999
 • Sau đó 51000 al 51499
 • Sau đó 51500 al 51999
 • Sau đó 52000 al 52499
 • Sau đó 52500 al 52999
 • Sau đó 53000 al 53499
 • Sau đó 53500 al 53999
 • Sau đó 54000 al 54499
 • Sau đó 54500 al 54999
 • Sau đó 55000 al 55499
 • Sau đó 55500 al 55999
 • Sau đó 56000 al 56499
 • Sau đó 56500 al 56999
 • Sau đó 57000 al 57499
 • Sau đó 57500 al 57999
 • Sau đó 58000 al 58499
 • Sau đó 58500 al 58999
 • Sau đó 59000 al 59499
 • Sau đó 59500 al 59999
 • Sau đó 60000 al 60499
 • Sau đó 60500 al 60999
 • Sau đó 61000 al 61499
 • Sau đó 61500 al 61999
 • Sau đó 62000 al 62499
 • Sau đó 62500 al 62999
 • Sau đó 63000 al 63499
 • Sau đó 63500 al 63999
 • Sau đó 64000 al 64499
 • Sau đó 64500 al 64999
 • Sau đó 65000 al 65499
 • Sau đó 65500 al 65999
 • Sau đó 66000 al 66499
 • Sau đó 66500 al 66999
 • Sau đó 67000 al 67499
 • Sau đó 67500 al 67999
 • Sau đó 68000 al 68499
 • Sau đó 68500 al 68999
 • Sau đó 69000 al 69499
 • Sau đó 69500 al 69999
 • Sau đó 70000 al 70499
 • Sau đó 70500 al 70999
 • Sau đó 71000 al 71499
 • Sau đó 71500 al 71999
 • Sau đó 72000 al 72499
 • Sau đó 72500 al 72999
 • Sau đó 73000 al 73499
 • Sau đó 73500 al 73999
 • Sau đó 74000 al 74499
 • Sau đó 74500 al 74999
 • Sau đó 75000 al 75499
 • Sau đó 75500 al 75999
 • Sau đó 76000 al 76499
 • Sau đó 76500 al 76999
 • Sau đó 77000 al 77499
 • Sau đó 77500 al 77999
 • Sau đó 78000 al 78499
 • Sau đó 78500 al 78999
 • Sau đó 79000 al 79499
 • Sau đó 79500 al 79999
 • Sau đó 80000 al 80499
 • Sau đó 80500 al 80999
 • Sau đó 81000 al 81499
 • Sau đó 81500 al 81999
 • Sau đó 82000 al 82499
 • Sau đó 82500 al 82999
 • Sau đó 83000 al 83499
 • Sau đó 83500 al 83999
 • Sau đó 84000 al 84499
 • Sau đó 84500 al 84999
 • Sau đó 85000 al 85499
 • Sau đó 85500 al 85999
 • Sau đó 86000 al 86499
 • Sau đó 86500 al 86999
 • Sau đó 87000 al 87499
 • Sau đó 87500 al 87999
 • Sau đó 88000 al 88499
 • Sau đó 88500 al 88999
 • Sau đó 89000 al 89499
 • Sau đó 89500 al 89999
 • Sau đó 90000 al 90499
 • Sau đó 90500 al 90999
 • Sau đó 91000 al 91499
 • Sau đó 91500 al 91999
 • Sau đó 92000 al 92499
 • Sau đó 92500 al 92999
 • Sau đó 93000 al 93499
 • Sau đó 93500 al 93999
 • Sau đó 94000 al 94499
 • Sau đó 94500 al 94999
 • Sau đó 95000 al 95499
 • Sau đó 95500 al 95999
 • Sau đó 96000 al 96499
 • Sau đó 96500 al 96999
 • Sau đó 97000 al 97499
 • Sau đó 97500 al 97999
 • Sau đó 98000 al 98499
 • Sau đó 98500 al 98999
 • Sau đó 99000 al 99499
 • Sau đó 99500 al 99999

Chiến thắng Lotería del Nino 2020

Giải nhất có tên là ‘Gordo’ và trị giá 2 triệu euro cho một vé đầy đủ hoặc 200.000 euro cho một phần duy nhất của một vé trúng thưởng. Giải nhì trị giá 750.000 € cho một vé trọn bộ.

Tìm hiểu thêm về Loteria Nacional – Các hạng mục giải thưởng Loteria del Nino bên dưới:

Giải thưởng Thanh toán mỗi phần mười Số kết hợp chiến thắng
1giải hạng nhất - “Gordo” 200.000 € 1
2giải thứ ba 75.000 € 1
3giải rd 25.000 € 1
Các mã có cùng mã cuối cùng 4 chữ số như số rút ra 350 € 20
Các mã có cùng mã cuối cùng 3 chữ số như số rút ra € 100 1,400
Các mã có cùng mã cuối cùng 2 chữ số như số rút ra € 40 5,000
Mã +1 lớn hơn hoặc -1 nhỏ hơn giải 1 € 1200 2
Mã +1 lớn hơn hoặc -1 nhỏ hơn giải 2 € 610 2
Các mã có cùng mã đầu tiên 3 chữ số là giải nhất (ngoại trừ giải nhất) € 100 99
Các mã có cùng mã đầu tiên 3 chữ số là giải thứ 2 (ngoại trừ giải 2) € 100 99
Các mã có cùng mã đầu tiên 3 chữ số là giải 3 (ngoại trừ giải 3) € 100 99
Các mã có cùng mã cuối cùng 3 chữ số là giải nhất (ngoại trừ giải nhất) € 100 99
Các mã có cùng mã cuối cùng 3 chữ số là giải thứ 2 (ngoại trừ giải 2) € 100 99
Các mã có cùng mã cuối cùng 2 chữ số là giải nhất (ngoại trừ giải nhất) € 100 999
Các mã có chữ số cuối giống với giải nhất (ngoại trừ giải nhất) € 20 9,999
Hoàn tiền 1 – Số duy nhất được vẽ riêng, khớp với chữ số cuối cùng của mã người chơi € 20 10,000
Hoàn tiền 2 – Số duy nhất được vẽ riêng, khớp với chữ số cuối cùng của mã người chơi € 20 10,000

Mua vé tham dự Lotería del Niño ở đâu 2020

  • Cho đến khi 499
  • 500 a 999
  • 1000 a 1499
  • 1500 a 1999
  • 2000 a 2499
  • 2500 a 2999
  • 3000 a 3499
  • 3500 a 3999
  • 4000 a 4499
  • 4500 a 4999
  • 5000 a 5499
  • 5500 a 5999
  • 6000 a 6499
  • 6500 a 6999
  • 7000 a 7499
  • 7500 a 7999
  • 8000 a 8499
  • 8500 a 8999
  • 9000 a 9499
  • 9500 a 9999
  • 10000 a 10499
  • 10500 a 10999
  • 11000 a 11499
  • 11500 a 11999
  • 12000 a 12499
  • 12500 a 12999
  • 13000 a 13499
  • 13500 a 13999
  • 14000 a 14499
  • 14500 a 14999
  • 15000 a 15499
  • 15500 a 15999
  • 16000 a 16499
  • 16500 a 16999
  • 17000 a 17499
  • 17500 a 17999
  • 18000 a 18499
  • 18500 a 18999
  • 19000 a 19499
  • 19500 a 19999
  • 20000 a 20499
  • 20500 a 20999
  • 21000 a 21499
  • 21500 a 21999
  • 22000 a 22499
  • 22500 a 22999
  • 23000 a 23499
  • 23500 a 23999
  • 24000 a 24499
  • 24500 a 24999
  • 25000 a 25499
  • 25500 a 25999
  • 26000 a 26499
  • 26500 a 26999
  • 27000 a 27499
  • 27500 a 27999
  • 28000 a 28499
  • 28500 a 28999
  • 29000 a 29499
  • 29500 a 29999
  • 30000 a 30499
  • 30500 a 30999
  • 31000 a 31499
  • 31500 a 31999
  • 32000 a 32499
  • 32500 a 32999
  • 33000 a 33499
  • 33500 a 33999
  • 34000 a 34499
  • 34500 a 34999
  • 35000 a 35499
  • 35500 a 35999
  • 36000 a 36499
  • 36500 a 36999
  • 37000 a 37499
  • 37500 a 37999
  • 38000 a 38499
  • 38500 a 38999
  • 39000 a 39499
  • 39500 a 39999
  • 40000 a 40499
  • 40500 a 40999
  • 41000 a 41499
  • 41500 a 41999
  • 42000 a 42499
  • 42500 a 42999
  • 43000 a 43499
  • 43500 a 43999
  • 44000 a 44499
  • 44500 a 44999
  • 45000 a 45499
  • 45500 a 45999
  • 46000 a 46499
  • 46500 a 46999
  • 47000 a 47499
  • 47500 a 47999
  • 48000 a 48499
  • 48500 a 48999
  • 49000 a 49499
  • 49500 a 49999
  • 50000 a 50499
  • 50500 a 50999
  • 51000 a 51499
  • 51500 a 51999
  • 52000 a 52499
  • 52500 a 52999
  • 53000 a 53499
  • 53500 a 53999
  • 54000 a 54499
  • 54500 a 54999
  • 55000 a 55499
  • 55500 a 55999
  • 56000 a 56499
  • 56500 a 56999
  • 57000 a 57499
  • 57500 a 57999
  • 58000 a 58499
  • 58500 a 58999
  • 59000 a 59499
  • 59500 a 59999
  • 60000 a 60499
  • 60500 a 60999
  • 61000 a 61499
  • 61500 a 61999
  • 62000 a 62499
  • 62500 a 62999
  • 63000 a 63499
  • 63500 a 63999
  • 64000 a 64499
  • 64500 a 64999
  • 65000 a 65499
  • 65500 a 65999
  • 66000 a 66499
  • 66500 a 66999
  • 67000 a 67499
  • 67500 a 67999
  • 68000 a 68499
  • 68500 a 68999
  • 69000 a 69499
  • 69500 a 69999
  • 70000 a 70499
  • 70500 a 70999
  • 71000 a 71499
  • 71500 a 71999
  • 72000 a 72499
  • 72500 a 72999
  • 73000 a 73499
  • 73500 a 73999
  • 74000 a 74499
  • 74500 a 74999
  • 75000 a 75499
  • 75500 a 75999
  • 76000 a 76499
  • 76500 a 76999
  • 77000 a 77499
  • 77500 a 77999
  • 78000 a 78499
  • 78500 a 78999
  • 79000 a 79499
  • 79500 a 79999
  • 80000 a 80499
  • 80500 a 80999
  • 81000 a 81499
  • 81500 a 81999
  • 82000 a 82499
  • 82500 a 82999
  • 83000 a 83499
  • 83500 a 83999
  • 84000 a 84499
  • 84500 a 84999
  • 85000 a 85499
  • 85500 a 85999
  • 86000 a 86499
  • 86500 a 86999
  • 87000 a 87499
  • 87500 a 87999
  • 88000 a 88499
  • 88500 a 88999
  • 89000 a 89499
  • 89500 a 89999
  • 90000 a 90499
  • 90500 a 90999
  • 91000 a 91499
  • 91500 a 91999
  • 92000 a 92499
  • 92500 a 92999
  • 93000 a 93499
  • 93500 a 93999
  • 94000 a 94499
  • 94500 a 94999
  • 95000 a 95499
  • 95500 a 95999
  • 96000 a 96499
  • 96500 a 96999
  • 97000 a 97499
  • 97500 a 97999
  • 98000 a 98499
  • 98500 a 98999
  • 99000 a 99499
  • 99500 a 99999

Giải thưởng của Lotería del Niño

Với sự xuất hiện của Three Wise Men, đây cũng là lúc để phân phát may mắn với Lotería del Niño. Mặc dù số lượng hàng triệu nó phân phối ít hơn vào dịp Giáng sinh, 700 hàng triệu euro, năm nay với việc cắt giảm thuế, giải thưởng cao hơn so với lần xuất bản trước.

Xổ số Con được tổ chức này 6 từ tháng Giêng, Ngày Ba Vua và phân phối tổng cộng 700 hàng triệu euro. Rút thăm cho Đứa trẻ bao gồm 50 loạt 100.000 mỗi con số, là sự phát ra của 1.000.000.000 euro được phân phối trong các giải thưởng 70% phát thải, điều đó có nghĩa là, 700 hàng triệu euro. Lô tô con, ngoài các giải thưởng chính, phân phối những người khác ít quan trọng hơn. Ví dụ, các số trước và sau giải nhất được trao 12.000 euro cho mỗi chuỗi và các số trước và sau giải nhì với 6.100 theo loạt. Các số trùng với ba chữ số đầu tiên có ba giải thưởng lớn nhất được trao 1.000 euro mỗi loạt, cũng như các vé có ba chữ số cuối trùng với hai giải nhất, và những người có hai con số cuối cùng trùng với con số của giải nhất.

Nhiều giải thưởng hơn

Cuối cùng, có một khoản hoàn lại 200 euro mỗi sê-ri cho vé có con số cuối cùng trùng với giải nhất của Lotería del Niño, và hai lần rút tiền đặc biệt, cũng từ 200, euro đối với tiền giấy có con số cuối cùng bằng với con số thu được trong lần rút hình đặc biệt thứ nhất và thứ hai.

Lotería del Niño đã chia sẻ giải thưởng: Hacienda bao nhiêu?

Trong trường hợp giải thưởng chung, Đây sẽ là số tiền nên được phân phối cho những người chơi cùng phần mười với nhau. Cơ quan Thuế giải thích rằng khi phần thưởng được chia sẻ với bạn bè hoặc gia đình, các 20.000 Euro được miễn thuế phải được phân phối tương ứng với sự tham gia của từng người.

Kho bạc lấy bao nhiêu với Xổ số Giáng sinh?

Số tiền được phân phối trong các giải thưởng trong cuộc xổ số của Xổ số Trẻ em cho rằng một nguồn thu nhập lớn cho kho bạc. Trong khi giải thưởng ít hơn 20.000 euro được miễn thuế, số tiền lớn hơn con số này sẽ trả cho 20%, một tỷ lệ phần trăm được tính sau khi trừ đi phần thưởng 20.000 euro miễn. Xổ số Tiểu bang và Cá cược trực tiếp thanh toán số tiền do áp dụng thuế.

1Giải thưởng Th: 2.000.000 euro
2Giải thưởng Th: 750.000 euro
3Giải thưởng Th: 250.000 euro
Số có 4 số liệu cuối cùng khớp với bất kỳ 2 chiết xuất đặc biệt của 4 số liệu: 3.500 euro
Số có 3 số liệu cuối cùng khớp với bất kỳ 14 khai thác của 3 số liệu: 1000 euro
Số có 2 số liệu cuối cùng khớp với bất kỳ 5 khai thác của 2 số liệu: 400 euro
Các số có chữ số cuối cùng khớp với bất kỳ 3 hoàn lại tiền đặc biệt 200 euro

Quảng cáo

Ở Tây Ban Nha, việc quảng cáo Lễ rút thăm Giáng sinh bất thường diễn ra trong chiến dịch quảng cáo mùa đông đã trở thành truyền thống, đến lượt nó là một phần của các quảng cáo đặc trưng khác của thời điểm đó như cava hoặc kẹo hạnh phúc. Ngoài ra còn có một chiến dịch mùa hè dành riêng để khuyến khích những người đi nghỉ mua vé số từ nơi họ đã đi nghỉ,Mặc dù nó dựa trên một mức độ thấp hơn về quảng cáo trên truyền hình.

Trong lĩnh vực quảng cáo, Các quảng cáo có nhân vật thường được biết đến với cái tên "el balvo de la lotería" đã thu hút được mức độ liên quan lớn trên các phương tiện truyền thông.. Nhân vật giáng sinh này, do Clive Arrindell đóng,Anh trở nên nổi tiếng ở Tây Ban Nha khi liên tục đóng vai chính trong quảng cáo mùa đông của Xổ số quốc gia Tây Ban Nha.

Bản thân nhân vật đại diện cho tinh thần và sự may mắn của Giáng sinh. Đặc điểm nổi bật của anh ấy là chứng hói đầu, quần áo đen của họ, sự xuất hiện của anh ấy trong quảng cáo kèm theo âm nhạc của bộ phim Bác sĩ Zhivago và lần thổi cuối cùng của các số ngẫu nhiên bên cạnh cụm từ «Có thể may mắn với bạn!». Như một sự tò mò, ga xe lửa xuất hiện trong một trong các quảng cáo cũng xuất hiện trong bộ phim nói trên: Canfranc trạm., đã bị xóa khỏi quảng cáo bắt đầu từ , tuyên bố chủ thể phụ trách quản lý xổ số mà nhân vật độc quyền thu hút quá nhiều sự chú ý của người xem và hạ thấp thông điệp quảng cáo.

Trong một bài hát của Lionel Neykov đã được sử dụng cho chiến dịch quảng cáo, một nghệ sĩ tự do thực tế không được biết đến, người đã tự quảng bá bản thân trên các trang web khác nhau, nhờ đó các bài hát của anh đã lọt vào tai công ty quảng cáo Ricardo Pérez Asociados, ai muốn sử dụng chủ đề Đóng băng các giác quan của tôi và giúp Neykov nổi tiếng ở Tây Ban Nha.

Mua vé xổ số Giáng sinh ở đâu 2020

 • Từ đến 499
 • Sau đó 500 al 999
 • Sau đó 1000 al 1499
 • Sau đó 1500 al 1999
 • Sau đó 2000 al 2499
 • Sau đó 2500 al 2999
 • Sau đó 3000 al 3499
 • Sau đó 3500 al 3999
 • Sau đó 4000 al 4499
 • Sau đó 4500 al 4999
 • Sau đó 5000 al 5499
 • Sau đó 5500 al 5999
 • Sau đó 6000 al 6499
 • Sau đó 6500 al 6999
 • Sau đó 7000 al 7499
 • Sau đó 7500 al 7999
 • Sau đó 8000 al 8499
 • Sau đó 8500 al 8999
 • Sau đó 9000 al 9499
 • Sau đó 9500 al 9999
 • Sau đó 10000 al 10499
 • Sau đó 10500 al 10999
 • Sau đó 11000 al 11499
 • Sau đó 11500 al 11999
 • Sau đó 12000 al 12499
 • Sau đó 12500 al 12999
 • Sau đó 13000 al 13499
 • Sau đó 13500 al 13999
 • Sau đó 14000 al 14499
 • Sau đó 14500 al 14999
 • Sau đó 15000 al 15499
 • Sau đó 15500 al 15999
 • Sau đó 16000 al 16499
 • Sau đó 16500 al 16999
 • Sau đó 17000 al 17499
 • Sau đó 17500 al 17999
 • Sau đó 18000 al 18499
 • Sau đó 18500 al 18999
 • Sau đó 19000 al 19499
 • Sau đó 19500 al 19999
 • Sau đó 20000 al 20499
 • Sau đó 20500 al 20999
 • Sau đó 21000 al 21499
 • Sau đó 21500 al 21999
 • Sau đó 22000 al 22499
 • Sau đó 22500 al 22999
 • Sau đó 23000 al 23499
 • Sau đó 23500 al 23999
 • Sau đó 24000 al 24499
 • Sau đó 24500 al 24999
 • Sau đó 25000 al 25499
 • Sau đó 25500 al 25999
 • Sau đó 26000 al 26499
 • Sau đó 26500 al 26999
 • Sau đó 27000 al 27499
 • Sau đó 27500 al 27999
 • Sau đó 28000 al 28499
 • Sau đó 28500 al 28999
 • Sau đó 29000 al 29499
 • Sau đó 29500 al 29999
 • Sau đó 30000 al 30499
 • Sau đó 30500 al 30999
 • Sau đó 31000 al 31499
 • Sau đó 31500 al 31999
 • Sau đó 32000 al 32499
 • Sau đó 32500 al 32999
 • Sau đó 33000 al 33499
 • Sau đó 33500 al 33999
 • Sau đó 34000 al 34499
 • Sau đó 34500 al 34999
 • Sau đó 35000 al 35499
 • Sau đó 35500 al 35999
 • Sau đó 36000 al 36499
 • Sau đó 36500 al 36999
 • Sau đó 37000 al 37499
 • Sau đó 37500 al 37999
 • Sau đó 38000 al 38499
 • Sau đó 38500 al 38999
 • Sau đó 39000 al 39499
 • Sau đó 39500 al 39999
 • Sau đó 40000 al 40499
 • Sau đó 40500 al 40999
 • Sau đó 41000 al 41499
 • Sau đó 41500 al 41999
 • Sau đó 42000 al 42499
 • Sau đó 42500 al 42999
 • Sau đó 43000 al 43499
 • Sau đó 43500 al 43999
 • Sau đó 44000 al 44499
 • Sau đó 44500 al 44999
 • Sau đó 45000 al 45499
 • Sau đó 45500 al 45999
 • Sau đó 46000 al 46499
 • Sau đó 46500 al 46999
 • Sau đó 47000 al 47499
 • Sau đó 47500 al 47999
 • Sau đó 48000 al 48499
 • Sau đó 48500 al 48999
 • Sau đó 49000 al 49499
 • Sau đó 49500 al 49999
 • Sau đó 50000 al 50499
 • Sau đó 50500 al 50999
 • Sau đó 51000 al 51499
 • Sau đó 51500 al 51999
 • Sau đó 52000 al 52499
 • Sau đó 52500 al 52999
 • Sau đó 53000 al 53499
 • Sau đó 53500 al 53999
 • Sau đó 54000 al 54499
 • Sau đó 54500 al 54999
 • Sau đó 55000 al 55499
 • Sau đó 55500 al 55999
 • Sau đó 56000 al 56499
 • Sau đó 56500 al 56999
 • Sau đó 57000 al 57499
 • Sau đó 57500 al 57999
 • Sau đó 58000 al 58499
 • Sau đó 58500 al 58999
 • Sau đó 59000 al 59499
 • Sau đó 59500 al 59999
 • Sau đó 60000 al 60499
 • Sau đó 60500 al 60999
 • Sau đó 61000 al 61499
 • Sau đó 61500 al 61999
 • Sau đó 62000 al 62499
 • Sau đó 62500 al 62999
 • Sau đó 63000 al 63499
 • Sau đó 63500 al 63999
 • Sau đó 64000 al 64499
 • Sau đó 64500 al 64999
 • Sau đó 65000 al 65499
 • Sau đó 65500 al 65999
 • Sau đó 66000 al 66499
 • Sau đó 66500 al 66999
 • Sau đó 67000 al 67499
 • Sau đó 67500 al 67999
 • Sau đó 68000 al 68499
 • Sau đó 68500 al 68999
 • Sau đó 69000 al 69499
 • Sau đó 69500 al 69999
 • Sau đó 70000 al 70499
 • Sau đó 70500 al 70999
 • Sau đó 71000 al 71499
 • Sau đó 71500 al 71999
 • Sau đó 72000 al 72499
 • Sau đó 72500 al 72999
 • Sau đó 73000 al 73499
 • Sau đó 73500 al 73999
 • Sau đó 74000 al 74499
 • Sau đó 74500 al 74999
 • Sau đó 75000 al 75499
 • Sau đó 75500 al 75999
 • Sau đó 76000 al 76499
 • Sau đó 76500 al 76999
 • Sau đó 77000 al 77499
 • Sau đó 77500 al 77999
 • Sau đó 78000 al 78499
 • Sau đó 78500 al 78999
 • Sau đó 79000 al 79499
 • Sau đó 79500 al 79999
 • Sau đó 80000 al 80499
 • Sau đó 80500 al 80999
 • Sau đó 81000 al 81499
 • Sau đó 81500 al 81999
 • Sau đó 82000 al 82499
 • Sau đó 82500 al 82999
 • Sau đó 83000 al 83499
 • Sau đó 83500 al 83999
 • Sau đó 84000 al 84499
 • Sau đó 84500 al 84999
 • Sau đó 85000 al 85499
 • Sau đó 85500 al 85999
 • Sau đó 86000 al 86499
 • Sau đó 86500 al 86999
 • Sau đó 87000 al 87499
 • Sau đó 87500 al 87999
 • Sau đó 88000 al 88499
 • Sau đó 88500 al 88999
 • Sau đó 89000 al 89499
 • Sau đó 89500 al 89999
 • Sau đó 90000 al 90499
 • Sau đó 90500 al 90999
 • Sau đó 91000 al 91499
 • Sau đó 91500 al 91999
 • Sau đó 92000 al 92499
 • Sau đó 92500 al 92999
 • Sau đó 93000 al 93499
 • Sau đó 93500 al 93999
 • Sau đó 94000 al 94499
 • Sau đó 94500 al 94999
 • Sau đó 95000 al 95499
 • Sau đó 95500 al 95999
 • Sau đó 96000 al 96499
 • Sau đó 96500 al 96999
 • Sau đó 97000 al 97499
 • Sau đó 97500 al 97999
 • Sau đó 98000 al 98499
 • Sau đó 98500 al 98999
 • Sau đó 99000 al 99499
 • Sau đó 99500 al 99999

Không chắc nên mua số nào? Chúng tôi cung cấp cho bạn một số ý tưởng

Ngày đã hẹn, sinh nhật của một người thân yêu, ngày đội của bạn giành được một chiếc cúp… Có rất nhiều con số đặc biệt được tìm kiếm cho lễ quay xổ số Giáng sinh. Năm không điển hình này, những ngày quan trọng của cuộc khủng hoảng coronavirus đã trở thành những con số bị truy lùng nhiều nhất…

Xổ số Giáng sinh số ngày liên quan đến coronavirus

Kể từ khi trường hợp đầu tiên của virus được công bố cho đến nay, Đây là những ngày COVID-19 quan trọng có thể đại diện cho những con số quan trọng cho kỳ quay thưởng Xổ số Giáng sinh 2020. 11219 là sự kết hợp tương ứng với ngày của 1 từ tháng mười hai đến 2019, trong đó Coronavirus lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Sự kết hợp này được theo sau bởi số 31120, đề cập đến 31 của tháng Giêng của 2010, khi các trường hợp lây nhiễm COVID-19 đầu tiên được báo cáo ở Ý và Tây Ban Nha. Sau đó, Bạn có thể xem các con số liên quan đến cuộc khủng hoảng coronavirus được mong muốn nhất.

Điều mong muốn nhất trong lần rút thăm trước

Trong số các con số được tìm kiếm nhiều nhất cho lần rút thăm trước cho ‘El Gordo’ họ là 28419 và 10119, ngày của cuộc tổng tuyển cử. Anh ấy cũng thế 24119, vào ngày mà việc khai quật Franco và 18109, ngày phát biểu đầu tiên của Leonor tại Lễ trao giải Princess of Asturias. 13919 là một trong những tấm vé được tìm kiếm nhiều nhất cho đợt Rút thăm Xổ số Giáng sinh năm ngoái, là ngày mà DANA giảm giá lạnh đến Levante Tây Ban Nha. Trên sân thể thao, Người hâm mộ Barcelona đã tìm kiếm 28419, ngày đội của bạn vô địch giải đấu. Trong khi nhiều người chọn 15919, ngày mà Tây Ban Nha vô địch World Cup bóng rổ được tổ chức tại Trung Quốc.

Số xổ số Giáng sinh 2020

Người Tây Ban Nha thường lặp lại cược của họ trong trận Hòa truyền thống này…

Chúng tôi cung cấp cho bạn một cách rất đơn giản để bạn có thể nhận được vé của mình…

Có một loạt kết thúc trở thành nhu cầu nhiều nhất mỗi năm…

Hãy nói cho tôi biết bạn mơ thấy gì và tôi sẽ cho bạn biết bạn nên mua con số gì cho kỳ Rút thăm

Tìm hiểu để giải thích giấc mơ của bạn để mua một phần mười với một ý nghĩa đặc biệt nhất

Tin tức mới nhất về xổ số Giáng sinh

Mua xổ số

Bạn sẽ chơi số nào trong xổ số Giáng sinh?

Tin tức mới nhất về xổ số Giáng sinh

Ngày xổ số Giáng sinh

Rút thăm xổ số Giáng sinh

Nhà hát Hoàng gia

Quảng trường Isabel II, s / n

Madrid, 28013

Mar. 22 Tháng mười hai

09:00

Xổ số Giáng sinh Pedrea

Kiểm tra phần mười

Mar. 22 Tháng mười hai

09:00

Xổ số trẻ em 2020

Sảnh rút thăm trúng thưởng

Quảng trường Isabel II, s / n

Madrid, 28013

Đái dầm. 6 Một

9:00

Tìm phần mười của bạn

Trong công cụ tìm kiếm Xổ số Giáng sinh của chúng tôi 2020 bạn có thể tìm thấy bất kỳ số nào bạn đang tìm kiếm. Sử dụng nó rất đơn giản, Bạn chỉ phải điền vào con số bạn muốn và tất cả các cơ quan quản lý nơi mà phần mười của Xổ số Giáng sinh được bán sẽ xuất hiện.

Những cái kết cảm động nhất

Mập’ của Xổ số Giáng sinh đã kết thúc vào 5 trong tổng số 32 dịp. Theo cách này, kết thúc này là duyên dáng nhất trong lịch sử của Tặng quà Giáng sinh đặc biệt. Tiếp theo là kết thúc thứ mười trong 4 và trong 6, với 27 giải đặc biệt.

4 Những câu chuyện Giáng sinh từ "Cuento a la vista"

Cây thông noel không có giáng sinh

Giáng sinh là thời điểm lý tưởng để được bao quanh bởi gia đình và những người chúng ta yêu thương, thật? Điều gì sẽ xảy ra nếu một cây thông Noel phát hiện ra sự thật tuyệt vời này và nhận ra rằng ở bên những người thân yêu còn quan trọng hơn việc được bao bọc bởi những món quà? Hãy cùng tìm hiểu trong câu chuyện giáng sinh này.

Góc tuyết

Tartan là một chú sóc tốt bụng có một người bạn rất, rất đặc biệt. Đến nỗi bạn chỉ có thể nhìn thấy nó vào mỗi đêm giao thừa ... Là ai? Bạn phải đọc truyện để tìm hiểu!

Chú tuần lộc Moritz và chiếc mũi kỳ lạ

Người ta đã nói nhiều về Rudolf và chiếc mũi đỏ của anh ta nhưng ... bạn có biết con tuần lộc Moritz không? Moritz là một con tuần lộc rất tự mãn và quyến rũ, đến nỗi các yêu tinh Giáng sinh quyết định chơi khăm anh ta ... mặc dù không phải mọi thứ sẽ diễn ra như dự định. Chuyện gì sẽ xảy ra?

Darius và tuyết

Một câu chuyện dành riêng cho tất cả trẻ em bị bệnh, cảm lạnh, người bị sốt và không thể rời khỏi giường. Có lẽ họ, như Darío, Cũng khám phá cách đến nơi lưu trữ tuyết khi tuyết biến mất khỏi các thành phố và núi.

Mua vé

Mua vé cho chương trình tặng quà El Gordo Navidad 2020 hiện nay:

Bắt đầu chơi

Tham khảo thông tin về cách chơi trong El Gordo de Navidad

Quá trình rút thăm bao gồm chọn một quả bóng từ mỗi máy, đồng thời, và tiếp tục cho đến khi trống giải thưởng. Quá trình này có thể mất hàng giờ để hoàn thành và đã trở thành một sự kiện văn hóa quan trọng trong lịch hàng năm của Tây Ban Nha. Để củng cố bầu không khí và sự nhiệt tình, trẻ em từ trường San Ildefonso ở Madrid chọn các quả bóng và hát kết quả.

Rút thăm trúng thưởng, xảy ra hàng năm ở Madrid vào ngày 22 Tháng 12 và được coi là sự kiện quốc gia, khác với xổ số thông thường ở hai cách quan trọng. Tránh xa các xổ số khác có số lần rút thăm, nguyên tắc chung, ngắn gọn và kết luận với một chút hào nhoáng, Rút thăm trúng thưởng El Gordo de Navidad kéo dài hàng giờ do số lượng giải thưởng lớn và hình thức gần với xổ số hơn xổ số thông thường.

Những quả bóng được đưa ra từ hai chiếc máy, được gọi là "bombos", mang hàng nghìn quả bóng. Một “bombo” chứa các quả bóng được đánh dấu bằng sự kết hợp các số được xác định trước trong khi “bombo” còn lại chứa các quả bóng được đánh dấu số tiền thưởng. Mỗi số xác định trước được in trên nhiều vé, đó là lý do tại sao, khi một giải thưởng được chọn để khớp với một số được rút ra, quỹ cho cấp độ đó sẽ được chia sẻ giữa những người chơi giữ vé có số trúng thưởng.

Quảng cáo Loteria Giáng sinh Đặc biệt

Quảng cáo xổ số có lịch sử đi xa hơn để thu thập người chơi, nhưng quảng cáo cho Loteria de Navidad không giống bất kỳ thứ gì khác trong thế giới quảng cáo xổ số. Mỗi năm, Xổ số Giáng sinh Tây Ban Nha phát hành một đoạn phim ngắn để quảng cáo xổ số sắp tới. Đây thực sự là một phần quan trọng của truyền thống xung quanh xổ số này vì việc phát hành quảng cáo tự nó là một sự kiện. Hãy để chúng tôi hiển thị cho bạn những quảng cáo Loteria de Navidad hay nhất trong những năm qua, để bạn có thể biết được chúng tuyệt vời như thế nào:

 

https://youtube.com/watch?v = T10o-tfSsK4% 2520

https://youtube.com/watch?v = T10o-tfSsK4% 2520

 

"La Mirada de Daniel" - Quảng cáo xổ số Giáng sinh 2017

2017Quảng cáo của El Gordo là một trong những câu chuyện cổ tích. Do người đoạt giải Oscar Alejandro Amenábar làm đạo diễn, quảng cáo kể câu chuyện về Danielle, một người ngoài hành tinh đến trái đất, mang hình dáng con người và khám phá ra điều kỳ diệu của tình yêu. Người ngoài hành tinh đi dạo ở Madrid và cuối cùng ở lại xếp hàng mua vé El Gordo. Đây, cô ấy gặp Daniel, một người đàn ông trẻ cố gắng giúp cô ấy, khi cô ấy dường như bị lạc ở một đất nước mà cô ấy không nói được ngôn ngữ. Daniel mua hai vé El Gordo, trao một cái cho cô gái, và giới thiệu bản thân. Khi cô ấy lặp lại những gì anh ấy nói, cô ấy lấy tên Danielle từ anh ấy. Sau đó, anh ấy đưa cô ấy vào và đây là cách câu chuyện của họ bắt đầu. Đầu tiên dần dần, sau đó đột ngột, họ yêu nhau, bất chấp rào cản ngôn ngữ và tất cả những lý do khác khiến họ xa nhau. Nhưng khi Danielle bị lạc ở Madrid, họ có nguy cơ không bao giờ gặp lại nhau. Tìm hiểu xem câu chuyện tình yêu đầy mê hoặc này kết thúc như thế nào trong quảng cáo của Loteria de Navidad năm 2017!

 

https://youtube.com/watch?v = k2QHRuHsMHg% 2520

https://youtube.com/watch?v = k2QHRuHsMHg% 2520

 

"Ngày 21 tháng 12" - Quảng cáo xổ số Giáng sinh 2016

Đây là một trong những quảng cáo Giáng sinh ấm lòng nhất mọi thời đại và nó kể về câu chuyện của Carmina, một người phụ nữ đáng yêu nhìn thấy cảnh Loteria de Navidad trên truyền hình và tin rằng cô ấy có vé trúng thưởng. Cô ấy cực kỳ phấn khích về chiến thắng của mình và cô ấy muốn chia sẻ nó với toàn bộ thị trấn. Vấn đề duy nhất là xổ số Giáng sinh Tây Ban Nha vẫn chưa được tổ chức, vì ngày là ngày 21 tháng 12. Bất chấp điều này, không ai trong thị trấn có lòng nói với cô ấy rằng cô ấy chưa trúng xổ số. Điều này dẫn đến việc toàn bộ thị trấn tham gia vào lễ kỷ niệm trúng số đáng tin cậy này vì Carmina có một vị trí đặc biệt trong trái tim của mọi người. Xem quảng cáo để tìm hiểu xem liệu con trai cô có đủ can đảm để nói cho cô biết sự thật hay không.

 

https://youtube.com/watch?v = kEJNNs9N3Ew% 2520

https://youtube.com/watch?v = kEJNNs9N3Ew% 2520

 

"Justino" - Quảng cáo xổ số Giáng sinh 2015

Từ tất cả các quảng cáo Loteria de Navidad được thực hiện cho đến thời điểm này, "Justino" cho đến nay là tốt nhất. Phim ngắn hoạt hình này kể về một người lính gác đêm từ một nhà máy ma nơ canh ở Tây Ban Nha, người luôn nỗ lực hơn nữa để làm cho ngày của mọi người tốt hơn. Giáng sinh sắp đến, Justino quyết định thực hiện một kỳ nghỉ lễ rất đặc biệt cho các đồng nghiệp của mình, mà anh ta sử dụng ma-nơ-canh từ nhà máy. Băn khoăn với dự án của mình, Justino quên tất cả về Loteria de Navidad. Anh ấy nhận ra rằng anh ấy đã quên đưa phần của mình vào công ty liên kết của nhà máy khi anh ấy đọc về đồng nghiệp của mình trúng xổ số Giáng sinh Tây Ban Nha. Khi anh ấy đi vào để chúc mừng họ, Justino sẽ nhận được một bất ngờ của riêng mình.

Lịch sử xổ số Navidad

Lễ rút thăm xổ số Giáng sinh đầu tiên của Tây Ban Nha diễn ra vào tháng 12 18, 1812 ở Cadiz do một trong những Tổ chức Hành chính Công của Tây Ban Nha tổ chức, bây giờ được gọi là Xổ số Tiểu bang và Cờ bạc. Giải nhất, được biết đến với cái tên El Gordo đã bị thu hút bởi số vé 03604. Tại thời điểm đó, cuộc rút thăm đặc biệt này được gọi là Prósperos de Premios, và tên Christmas Giveaway (Vẽ Giáng sinh) lần đầu tiên được sử dụng cho lễ bốc thăm vào tháng 12 23, 1892, nhưng không xuất hiện trên vé cho đến khi 1897.

Trong quá khứ, rút thăm của xổ số Giáng sinh này đã diễn ra tại Lotería Nacional Amphitheatre ở Madrid, và trong 2010 và 2011 lễ bốc thăm được tổ chức bởi Đại hội thành phố Madrid Palacio. Bắt đầu 2012, trận hòa diễn ra tại Teatro Real ở Madrid, nằm ở Plaza de Isabel II.

Trường San Ildefonso ở Madrid (trước đây là trường dành cho trẻ mồ côi và con của công chức) là biểu tượng cho trận hòa này cũng như cho các kèo Tây Ban Nha khác. Trong thực tế, một số tiền từ việc bán vé được quyên góp cho trường này. Xổ số Tây Ban Nha tổ chức trong năm các đợt rút thăm xổ số đặc biệt khác nhằm tài trợ cho tổ chức này, Có học sinh nào rút quả bóng từ thùng phiếu và hát to kết quả. Cho đến khi 1984, chỉ có những cậu bé từ San Ildefonso tham gia Xổ số Navidad. 1984 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, Mónica Rodríguez là cô gái đầu tiên được phép tham gia.

Giải thích vé xổ số Giáng sinh

1 - Đây là vé (vé) số - có thể dao động giữa 00000-99999. Đây là mã gồm năm chữ số sẽ được rút ra tại thời điểm quay số.

2 - Đây là số và năm của xổ số cho kỳ quay thưởng sắp tới.

3 - Đây là số sê-ri của vé - có thể dao động trong khoảng 1-180.

4 - Đây là chia sẻ (thứ mười) số - có thể dao động giữa 1-10.

5 - Đây là ngày hoàn thành cho lễ bốc thăm sắp tới.

6 - Đây là mã vé của bạn.

Vé Giáng sinh Loteria

Đây là một trong những truyền thống tuyệt vời xung quanh Loteria de Navidad. Mỗi năm, xổ số phát hành một vé có một trong những tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất của Tây Ban Nha. Điều này nhằm bày tỏ lòng kính trọng đối với di sản văn hóa đáng kinh ngạc của đất nước. Đây là danh sách ngắn các hình ảnh có trong vé:

 • 2018 Vé xổ số Giáng sinh - “Virgen con el Niño” - bức tranh từ Bàn thờ Cuộc đời của Đức Trinh Nữ và Thánh Francis - được trưng bày trong Bảo tàng Quốc gia Prado ở Madrid.
 • 2017 Vé xổ số Giáng sinh - “Sự tôn thờ của những người chăn cừu” - một bức tranh sơn dầu của Bartolome Esteban Murilio, 1650 - được trưng bày trong Bảo tàng Quốc gia Prado ở Madrid.
 • 2016 Vé xổ số Giáng sinh - “Flamenco Nativity” - bàn thờ bằng gỗ đa sắc từ thế kỷ XV, vô danh - nổi bật trong Nhà thờ Santa Maria ở Leon.
 • 2015 Vé xổ số Giáng sinh - "Sự tôn thờ của những người chăn cừu" - tranh sơn dầu của Juan del Castilio, Thế kỷ XVII - đặc trưng trong Bảo tàng Nghệ thuật Đẹp ở Sevilla.
 • 2014 Vé xổ số Giáng sinh - “Adoracion de los Reyes Magnos” - tranh của Pieter Coecke van Aelst - thế kỷ XVI - được trưng bày trong Bảo tàng Quốc gia Prado ở Madrid.
 • 2013 Vé Xổ số Giáng sinh - “El Nacimiento” - canvas làm bằng dầu của Federico Barocci in 1597 – đặc trưng trong Bảo tàng Quốc gia Prado ở Madrid.

Tỷ lệ chiến thắng tại Lotería de Navidad là gì?

Phiếu mua hàng xổ số Giáng sinh 15,304 cách để giành chiến thắng trên mỗi tấm vé. Tỷ lệ chiến thắng bắt đầu từ 1 trong 6.5 cho giải thưởng thấp nhất của xổ số này và lên đến 1 trong 100,000 cho giải độc đắc 680 triệu € (cho toàn bộ vé trúng thưởng). Cơ hội trúng giải độc đắc 4 triệu euro (với một bản sao) là một trong những 17,000,000. Tỷ lệ thắng giải thưởng 400.000 € (với một chia sẻ) là một trong những 170,000,000.

Trung bình, người chơi có một 5.3% cơ hội chiến thắng, khá hấp dẫn khi so sánh với tỷ lệ thắng Powerball hoặc các loại xổ số khác. Tỷ lệ thắng giải El Gordo là 0.001%, trong khi xổ số EuroMillions cung cấp 1 trong 139,838,160 cơ hội trúng giải độc đắc (0.0000000086%). Khi bạn chơi Mega Millions của Mỹ trực tuyến hoặc những người khổng lồ xổ số khác, bạn có tỷ lệ thắng giải cao nhất thậm chí còn kém hấp dẫn hơn.

Thống kê xổ số Giáng sinh là gì?

 • Các 15,640 số hai là người chiến thắng trong lịch sử của cuộc xổ số này – trong 1956 và 1978. Giống như 20,297 – trong những năm này 1903 và 2006.
 • Giải El Gordo đã được quay bốn lần với các vé có cùng ba chữ số: 25,444, 25,888, 35,999 và 55,666.
 • Các kết hợp hai chữ số được lặp lại trong nhiều năm là: 85, 7 lần (trong 1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 và 2005); 57, 6 lần (trong 1820, 1846, 1871, 1878, 1881 và 1932); 75, 5 lần (1825, 1835, 1843, 1869 và 1962); 64, năm lần (trong những năm này 1821, 1948, 1961, 1976 và 1987), 95, bốn lần (trong 1886, 1994, 1995 và 2001) và 58 lần bốn lần (trong 1881, 1987 và 2012).
 • Vé trúng thưởng chưa bao giờ kết thúc trong: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 và 82.
 • 1 là con số hiếm nhất để kết thúc mã trúng giải độc đắc, theo dõi bởi 2 và 9.

Trình bày và khán giả

22 từ tháng mười hai đến truyền hình Những người xem Chia sẻ (%) Bài thuyết trình
1990 Cái 1 Daniel Vindel
1991 Marisa Abad
1992 Marisa Abad và Daniel Vindel
1993 Marisa Abad
1994
1995
1996 Marisa Abad và Tate Montoya
1997 Marisa Abad và Paco Montesdeoca
1998 Marisa Abad
1999 Marisa Abad và José Luis Uribarri
2000 1.826.000 55,8%
2001 2.498.000 64,1% Marisa Abad và María Rodríguez
2002 2.570.000 56,1% Marisa Abad và Patricia Betancort
2003 2.157.000 56,6%
2004 1.913.000 54,7%Các bác sĩ cho biết: Marisa Abad
2005 2.126.000 52,2%Các bác sĩ cho biết:
2006 1.712.000 46,8%Các bác sĩ cho biết: Marisa Abad và Sandra Daviú
2007 2.890.000 54,0%Các bác sĩ cho biết: Sandra Daviú và Ana Belén Roy
2008 2.474.000 51,4%Các bác sĩ cho biết: Ana Belén Roy và Miguel Ángel Box
2009 2.035.000 45,9%Các bác sĩ cho biết:
2010 1.991.000 44,3%Các bác sĩ cho biết:
2011 1.924.000 44,4%Các bác sĩ cho biết:
2012 2.370.000 44,7%Các bác sĩ cho biết:
2013 3.065.000 50,1%Các bác sĩ cho biết:
2014 2.422.000 49,2%Các bác sĩ cho biết: Sandra Daviú, Roberto Leal và Blanca Benlloch
2015 2.026.000 46,6%Các bác sĩ cho biết: Ana Belén Roy, Roberto Leal và Blanca Benlloch
2016 1.974.000 45,7%Các bác sĩ cho biết: Sandra Daviú, Roberto Leal và Blanca Benlloch
2017 1.942.000 44,7%Các bác sĩ cho biết: Sandra Daviú, Blanca Benlloch và Diego Burbano
2018 2.683.000 46,5%
thứ sáu 921.000 13,3% Luis Sanabria và Yerma Ruano
2019 Cái 1 2.250.000 36,2% Sandra Daviú, Blanca Benlloch và Diego Burbano
thứ sáu 983.000 13,0% Luis Sanabria và Yerma Ruano
Antena 3 620.000 8,3% Matías Prats và Mónica Carrillo

Ngôi sao khách mời

Nhiều người nổi tiếng có khách mời đóng vai chính trong Phép lạ giáng sinh mùa một. Họ bao gồm Alejandro Speitzer, Sonya Smith, Gabriel Valenzuela, Carmen làm ơn, Lambda García, Tony garza, Ximena Duque, Hector Soberón, Rodrigo de la Rosa, Gabriel Rossi, Lupita ferrer,Ahrid Hannaley, Daniela navarro, Mijail mulkay, Wanda D’Isidoro, Litzy, Leo Deluglio,Jorge Luis Pila, Vanessa Villela, Paulo Quevedo, Flor Elena González, Gloria Peralta, Samadhi Zendejas,Eduardo Serrano, Laura Flores, Bobby Larios, Isabella Castillo, Natasha Dominguez, Ricardo Alamo, Gabriel Porras, Sabrina buổi tối, Javier Valcárcel, Elizabeth gutierrez, Alexandra Pomales, Sandra Destenave, Leonardo Daniel, Marisela gonzalez, Danny Pardo, Alicia machado, Jesus More, Tina Romero, Gabo lopez, Ricardo Chavez, Rosalinda Serfaty, và Silvana Arias.

Giải năm

Con số 47.862 đã được trao một trong tám giải năm của cuộc Rút thăm Xổ số Giáng sinh Bất thường, ưu đãi với 60.000 euro sang loạt. Con số được hát lúc 9.20 giờ trên dây thứ hai của bảng thứ nhất. Giải thưởng đã được bán ở Madrid, Valencia, Sắp xếp (Lleida) và Bilbao).

Con số 7.568 đã được trao giải nhì thứ năm, năng khiếu 60.000 euro sang loạt. Con số được hát lúc 9.28 giờ trên bốn dây của bảng đầu tiên. Giải thưởng đã được bán ở Murcia, Zamora, Thành phố thực, Albacete, Burgos, Madrid. Barcelona, Đến Coruсa, Mblaga, Cбdiz, Gerona và Santa Cruz de Tenerife.

Con số 68.402 đã được trao giải ba trong tám giải năm của chương trình Rút thăm xổ số Giáng sinh bất thường, ưu đãi với 60.000 euro sang loạt. Giải thưởng đã được bán toàn bộ ở Villaviciosa de Odуn (Madrid).

Con số 29.031 đã được trao giải tư trong tám giải năm, ưu đãi với 60.000 euro sang loạt. Con số được hát lúc 10.01 giờ trên dây thứ năm của bảng thứ hai.

Con số 63.025 đã được trao một giải khác trong số tám giải năm, ưu đãi với 60.000 euro sang loạt. Con số, giải thứ năm của giải thứ năm, đã được hát tại 11.11 giờ trên dây đầu tiên của bảng thứ năm. Giải thưởng này hoàn toàn thuộc về El Campello (Alicante).

Con số 20.202 đã được trao giải thứ sáu trong số tám giải thứ năm của Cuộc quay xổ số Giáng sinh bất thường, ưu đãi với 60.000 euro sang loạt. Giải thưởng này đã được phân phối tại hai chính quyền Madrid và Alicante. Giải thưởng này đã được phân phối tại hai chính quyền Madrid và Alicante.

Con số 18.596 đã được trao giải thứ bảy trong số tám giải thứ năm của kỳ quay xổ số Giáng sinh bất thường, ưu đãi với 60.000 euro sang loạt. Con số được hát lúc 11.40 giờ trên dây đầu tiên của bảng thứ sáu. Giải thưởng này đã thuộc về Alicante, Thành phố thực, Palencia, Pontnticra, Toledo, Zaragoza, Asturias, Barcelona, Sắp xếp (Lleida), Madrid, Malaga và Santa Cruz de Tenerife.

Con số 2.308 đã được trao giải cuối cùng trong số tám giải năm của Kỳ quay xổ số Giáng sinh bất thường, ưu đãi với 60.000 euro sang loạt. Con số được hát lúc 11.53 giờ trên dây thứ sáu của bảng thứ sáu.

Rút thăm đặc biệt của xổ số Giáng sinh 2018 Tôi sẽ phát vào thứ Bảy này tổng số 2.380 giải thưởng triệu euro. Ân sủng với ‘Gordo’ họ sẽ nhan đuoc 400.000 euro đến phần mười, với 680 triệu euro được phân phối với giải thưởng chính này.

Giải nhì sẽ là 1,25 triệu euro mỗi loạt (125.000 euro đến phần mười) và thứ ba sẽ là 500.000 euro sang loạt (50.000 euro đến phần mười). Hơi thở, như năm trước, sẽ có hai giải tư của 200.000 euro (20.000 euro đến phần mười) và tám phần năm của 60.000 euro (6.000 euro đến phần mười). Cũng sẽ có 1.794 giải thưởng của 100 euro đến phần mười.

Cũng thế, sẽ có hai cách tiếp cận từng đoạt giải thưởng 20.000 mỗi euro cho các số trước và sau của người giành giải nhất, hai ước tính khác của 12.500 euro cho các số trước và sau giải nhì và hai số gần đúng hơn được trao với 9.600 euro cho các số trước và sau số đạt giải ba.

Đánh giá bài viết