Romania xổ số 6din49

Lotto lotto đức
Nội dung

Về kết quả xổ số 6din49 Romania mới nhất

 1. Những con số sau đây là những con số được rút ra nhiều nhất sau những kết quả mới nhất này.
  • Con số 42 đã được rút ra 6 lần afer 04
  • Số 39, 10, 33, 45, 04, 28 và 08 đã được vẽ 4 lần afer 08
  • Con số 24 đã được rút ra 4 lần afer 09
  • Số 05 và 12 đã được vẽ 4 lần afer 11
  • Số 25, 13, 15 và 21 đã được vẽ 4 lần afer 42
  • Con số 04 đã được rút ra 4 lần afer 49

  Các số khác sau đây có sẵn tại đây

 2. Mặt khác, con số 7 (không thay đổi) nằm trong số các kết quả đúng hạn vì nó không được rút ra sau 4 những con số trong những kết quả mới nhất này.
 3. Romania Xổ số 6din49 số 6 là một trong những số hot ở thời điểm này. (không thay đổi)
 4. Trong khi 14 là một trong những con số lạnh lùng. (không thay đổi)
 5. Và một trong những con số quá hạn nhất là 29.

Ghi chú: Trên đây là dựa trên mới nhất 100 các kết quả.

Về kết quả xổ số 6din49 Romania mới nhất

 1. Những con số sau đây là những con số được rút ra nhiều nhất sau những kết quả mới nhất này.
  • Con số 42 đã được rút ra 6 lần afer 04
  • Số 39, 10, 33, 45, 04, 28 và 08 đã được vẽ 4 lần afer 08
  • Con số 24 đã được rút ra 4 lần afer 09
  • Số 05 và 12 đã được vẽ 4 lần afer 11
  • Số 25, 13, 15 và 21 đã được vẽ 4 lần afer 42
  • Con số 04 đã được rút ra 4 lần afer 49

  Các số khác sau đây có sẵn tại đây

 2. Mặt khác, con số 7 (không thay đổi) nằm trong số các kết quả đúng hạn vì nó không được rút ra sau 4 những con số trong những kết quả mới nhất này.
 3. Romania Xổ số 6din49 số 6 là một trong những số hot ở thời điểm này. (không thay đổi)
 4. Trong khi 14 là một trong những con số lạnh lùng. (không thay đổi)
 5. Và một trong những con số quá hạn nhất là 29.

Ghi chú: Trên đây là dựa trên mới nhất 100 các kết quả.

Romania Lotto 6din49 kết quả được dự đoán

Các con số dưới đây đại diện cho các dự đoán cho kết quả mới nhất. Tìm kết quả xổ số 6din49 tiếp theo của Romania?.Sử dụng các bộ lọc để sắp xếp chúng khi chúng được hiển thị trước khi bốc thăm.

 • 08
 • 09
 • 11
 • 35
 • 41
 • 49

SUM Nrs153
Chữ số SUM45
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ1 / 5
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 05
 • 11
 • 23
 • 38
 • 42
 • 49

SUM Nrs168
Chữ số SUM42
Phạm vi44
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 08
 • 09
 • 10
 • 21
 • 34
 • 49

SUM Nrs131
Chữ số SUM41
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 09
 • 10
 • 22
 • 43
 • 49

SUM Nrs141
Chữ số SUM42
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 09
 • 11
 • 23
 • 37
 • 48

SUM Nrs136
Chữ số SUM46
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 10
 • 11
 • 34
 • 42
 • 48

SUM Nrs153
Chữ số SUM36
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ5 / 1
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 11
 • 16
 • 33
 • 39
 • 42

SUM Nrs149
Chữ số SUM41
Phạm vi34
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 09
 • 11
 • 12
 • 27
 • 33
 • 49

SUM Nrs141
Chữ số SUM42
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ1 / 5
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 09
 • 11
 • 15
 • 34
 • 38
 • 42

SUM Nrs149
Chữ số SUM41
Phạm vi33
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 09
 • 11
 • 15
 • 36
 • 37
 • 42

SUM Nrs150
Chữ số SUM42
Phạm vi33
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 1

Dự đoán miễn phí được cung cấp cho đợt rút thăm này

【5-13-15-26-33-45】 【❰8❱-10-27-35-41-47】 【❰9❱-21-31-40-❰42❱-❰49❱】

Những con số nằm giữa dấu ngoặc xanh là những con số trúng thưởng được dự đoán bởi LottoMatic. Về hệ thống dự đoán xổ số của chúng tôi.

Về kết quả xổ số 6din49 Romania mới nhất

 1. Những con số sau đây là những con số được rút ra nhiều nhất sau những kết quả mới nhất này.
  • Con số 42 đã được rút ra 6 lần afer 04
  • Số 39, 10, 33, 45, 04, 28 và 08 đã được vẽ 4 lần afer 08
  • Con số 24 đã được rút ra 4 lần afer 09
  • Số 05 và 12 đã được vẽ 4 lần afer 11
  • Số 25, 13, 15 và 21 đã được vẽ 4 lần afer 42
  • Con số 04 đã được rút ra 4 lần afer 49

  Các số khác sau đây có sẵn tại đây

 2. Mặt khác, con số 7 (không thay đổi) nằm trong số các kết quả đúng hạn vì nó không được rút ra sau 4 những con số trong những kết quả mới nhất này.
 3. Romania Xổ số 6din49 số 6 là một trong những số hot ở thời điểm này. (không thay đổi)
 4. Trong khi 14 là một trong những con số lạnh lùng. (không thay đổi)
 5. Và một trong những con số quá hạn nhất là 29.

Ghi chú: Trên đây là dựa trên mới nhất 100 các kết quả.

Kết quả trích xuất

Chi tiết tiền thắng cược của joker từ 20.08.2020

Tôi (5/5+J) BÁO CÁO 137.358,80 9.449.985,91
II (5/5) 1 263.696,36
III (4/5+J) BÁO CÁO 29.699,20 29.699,20
IV (4/5) 128 116,01
V (3/5+J) 65 285,56
CHÚNG TÔI (3/5) 1.825 26,44
VII (2/5+J) 672 33,14
VIII (1/5+J) 3.627 19,44
Tổng thu nhập quỹ: 9.917.864,27

780329

Thông tin chi tiết cộng với tiền thắng cược từ 20.08.2020

Tôi 780329 BÁO CÁO 13.277,88 95.719,80
II 78032 80329 BÁO CÁO 13.277,88 13.277,88
III 7803 0329 10 995,84
IV 780 329 109 91,36
V 78 29 1.019 19,54
Tổng thu nhập quỹ: 148.831,32

Chi tiết tiền thắng cược của joker từ 16.08.2020

Tôi (5/5+J) BÁO CÁO 170.253,28 9.312.627,11
II (5/5) BÁO CÁO 36.811,52 233.997,16
III (4/5+J) 2 31.590,78
IV (4/5) 38 484,36
V (3/5+J) 124 185,54
CHÚNG TÔI (3/5) 1.928 31,02
VII (2/5+J) 1.286 21,46
VIII (1/5+J) 5.016 17,42
Tổng thu nhập quỹ: 9.826.073,51

287359

Thông tin chi tiết cộng với tiền thắng cược từ 16.08.2020

Tôi 287359 BÁO CÁO 17.256,58 82.441,92
II 28735 87359 1 17.256,58
III 2873 7359 11 1.176,58
IV 287 359 139 93,11
V 28 59 1.422 18,20
Tổng thu nhập quỹ: 151.468,23

Chi tiết tiền thắng cược của joker từ 13.08.2020

Tôi (5/5+J) BÁO CÁO 121.961,47 9.142.373,83
II (5/5) BÁO CÁO 26.370,04 197.185,64
III (4/5+J) BÁO CÁO 26.370,04 26.370,04
IV (4/5) 23 573,26
V (3/5+J) 73 225,77
CHÚNG TÔI (3/5) 1.121 38,22
VII (2/5+J) 1.057 18,71
VIII (1/5+J) 4.781 13,09
Tổng thu nhập quỹ: 9.520.853,52

812488

Thông tin chi tiết cộng với tiền thắng cược từ 13.08.2020

Tôi 812488 BÁO CÁO 12.313,40 65.185,34
II 81248 12488 3 9.188,15
III 8124 2488 9 1.026,11
IV 812 488 95 97,21
V 81 88 976 18,92
Tổng thu nhập quỹ: 129.690,00

Chi tiết tiền thắng cược của joker từ 09.08.2020

Tôi (5/5+J) BÁO CÁO 150.925,66 9.020.412,36
II (5/5) BÁO CÁO 32.632,57 170.815,60
III (4/5+J) 2 16.316,28
IV (4/5) 20 815,81
V (3/5+J) 71 287,25
CHÚNG TÔI (3/5) 1.197 44,30
VII (2/5+J) 796 30,74
VIII (1/5+J) 3.358 23,07
Tổng thu nhập quỹ: 9.415.576,89

300598

Thông tin chi tiết cộng với tiền thắng cược từ 09.08.2020

Tôi 300598 BÁO CÁO 15.251,06 52.871,94
II 30059 00598 BÁO CÁO 15.251,06 15.251,06
III 3005 0598 8 1.429,78
IV 300 598 133 86,00
V 30 98 1.272 17,98
Tổng thu nhập quỹ: 113.876,17

Chi tiết tiền thắng cược của joker từ 06.08.2020

Tôi (5/5+J) BÁO CÁO 115.006,65 8.869.486,70
II (5/5) BÁO CÁO 24.866,30 138.183,03
III (4/5+J) 4 6.216,57
IV (4/5) 13 956,39
V (3/5+J) 65 239,09
CHÚNG TÔI (3/5) 979 41,27
VII (2/5+J) 957 19,48
VIII (1/5+J) 4.668 12,65
Tổng thu nhập quỹ: 9.178.625,55

031025

Thông tin chi tiết cộng với tiền thắng cược từ 06.08.2020

Tôi 031025 BÁO CÁO 11.699,82 37.620,88
II 03102 31025 1 37.620,88
III 0310 1025 11 797,71
IV 031 025 121 72,51
V 03 25 940 18,66
Tổng thu nhập quỹ: 110.341,21

Chi tiết tiền thắng cược của joker từ 02.08.2020

Tôi (5/5+J) BÁO CÁO 150.965,92 8.754.480,05
II (5/5) BÁO CÁO 32.641,28 113.316,73
III (4/5+J) 1 32.641,28
IV (4/5) 41 398,06
V (3/5+J) 42 485,73
CHÚNG TÔI (3/5) 1.404 37,77
VII (2/5+J) 526 46,54
VIII (1/5+J) 2.719 28,51
Tổng thu nhập quỹ: 9.092.205,58

658475

Thông tin chi tiết cộng với tiền thắng cược từ 02.08.2020

Tôi 658475 BÁO CÁO 15.165,92 25.921,06
II 65847 58475 BÁO CÁO 15.165,92 25.921,06
III 6584 8475 13 874,95
IV 658 475 110 103,40
V 65 75 1.174 19,37
Tổng thu nhập quỹ: 97.339,88

Romania Lotto 6din49 kết quả được dự đoán

Các con số dưới đây đại diện cho các dự đoán cho kết quả mới nhất. Tìm kết quả xổ số 6din49 tiếp theo của Romania?.Sử dụng các bộ lọc để sắp xếp chúng khi chúng được hiển thị trước khi bốc thăm.

 • 08
 • 09
 • 11
 • 35
 • 41
 • 49

SUM Nrs153
Chữ số SUM45
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ1 / 5
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 05
 • 11
 • 23
 • 38
 • 42
 • 49

SUM Nrs168
Chữ số SUM42
Phạm vi44
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 08
 • 09
 • 10
 • 21
 • 34
 • 49

SUM Nrs131
Chữ số SUM41
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 09
 • 10
 • 22
 • 43
 • 49

SUM Nrs141
Chữ số SUM42
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 09
 • 11
 • 23
 • 37
 • 48

SUM Nrs136
Chữ số SUM46
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 10
 • 11
 • 34
 • 42
 • 48

SUM Nrs153
Chữ số SUM36
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ5 / 1
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 11
 • 16
 • 33
 • 39
 • 42

SUM Nrs149
Chữ số SUM41
Phạm vi34
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 09
 • 11
 • 12
 • 27
 • 33
 • 49

SUM Nrs141
Chữ số SUM42
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ1 / 5
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 09
 • 11
 • 15
 • 34
 • 38
 • 42

SUM Nrs149
Chữ số SUM41
Phạm vi33
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 09
 • 11
 • 15
 • 36
 • 37
 • 42

SUM Nrs150
Chữ số SUM42
Phạm vi33
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 1

Dự đoán miễn phí được cung cấp cho đợt rút thăm này

【5-13-15-26-33-45】 【❰8❱-10-27-35-41-47】 【❰9❱-21-31-40-❰42❱-❰49❱】

Những con số nằm giữa dấu ngoặc xanh là những con số trúng thưởng được dự đoán bởi LottoMatic. Về hệ thống dự đoán xổ số của chúng tôi.

Về kết quả xổ số 6din49 Romania mới nhất

 1. Những con số sau đây là những con số được rút ra nhiều nhất sau những kết quả mới nhất này.
  • Con số 42 đã được rút ra 6 lần afer 04
  • Số 39, 10, 33, 45, 04, 28 và 08 đã được vẽ 4 lần afer 08
  • Con số 24 đã được rút ra 4 lần afer 09
  • Số 05 và 12 đã được vẽ 4 lần afer 11
  • Số 25, 13, 15 và 21 đã được vẽ 4 lần afer 42
  • Con số 04 đã được rút ra 4 lần afer 49

  Các số khác sau đây có sẵn tại đây

 2. Mặt khác, con số 7 (không thay đổi) nằm trong số các kết quả đúng hạn vì nó không được rút ra sau 4 những con số trong những kết quả mới nhất này.
 3. Romania Xổ số 6din49 số 6 là một trong những số hot ở thời điểm này. (không thay đổi)
 4. Trong khi 14 là một trong những con số lạnh lùng. (không thay đổi)
 5. Và một trong những con số quá hạn nhất là 29.

Ghi chú: Trên đây là dựa trên mới nhất 100 các kết quả.

Romania Lotto 6din49 kết quả được dự đoán

Các con số dưới đây đại diện cho các dự đoán cho kết quả mới nhất. Tìm kết quả xổ số 6din49 tiếp theo của Romania?.Sử dụng các bộ lọc để sắp xếp chúng khi chúng được hiển thị trước khi bốc thăm.

 • 08
 • 09
 • 11
 • 35
 • 41
 • 49

SUM Nrs153
Chữ số SUM45
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ1 / 5
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 05
 • 11
 • 23
 • 38
 • 42
 • 49

SUM Nrs168
Chữ số SUM42
Phạm vi44
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 08
 • 09
 • 10
 • 21
 • 34
 • 49

SUM Nrs131
Chữ số SUM41
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 09
 • 10
 • 22
 • 43
 • 49

SUM Nrs141
Chữ số SUM42
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 09
 • 11
 • 23
 • 37
 • 48

SUM Nrs136
Chữ số SUM46
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 10
 • 11
 • 34
 • 42
 • 48

SUM Nrs153
Chữ số SUM36
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ5 / 1
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 11
 • 16
 • 33
 • 39
 • 42

SUM Nrs149
Chữ số SUM41
Phạm vi34
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 09
 • 11
 • 12
 • 27
 • 33
 • 49

SUM Nrs141
Chữ số SUM42
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ1 / 5
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 09
 • 11
 • 15
 • 34
 • 38
 • 42

SUM Nrs149
Chữ số SUM41
Phạm vi33
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 09
 • 11
 • 15
 • 36
 • 37
 • 42

SUM Nrs150
Chữ số SUM42
Phạm vi33
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 1

Dự đoán miễn phí được cung cấp cho đợt rút thăm này

【5-13-15-26-33-45】 【❰8❱-10-27-35-41-47】 【❰9❱-21-31-40-❰42❱-❰49❱】

Những con số nằm giữa dấu ngoặc xanh là những con số trúng thưởng được dự đoán bởi LottoMatic. Về hệ thống dự đoán xổ số của chúng tôi.

Về kết quả xổ số 6din49 Romania mới nhất

 1. Những con số sau đây là những con số được rút ra nhiều nhất sau những kết quả mới nhất này.
  • Con số 42 đã được rút ra 6 lần afer 04
  • Số 39, 10, 33, 45, 04, 28 và 08 đã được vẽ 4 lần afer 08
  • Con số 24 đã được rút ra 4 lần afer 09
  • Số 05 và 12 đã được vẽ 4 lần afer 11
  • Số 25, 13, 15 và 21 đã được vẽ 4 lần afer 42
  • Con số 04 đã được rút ra 4 lần afer 49

  Các số khác sau đây có sẵn tại đây

 2. Mặt khác, con số 7 (không thay đổi) nằm trong số các kết quả đúng hạn vì nó không được rút ra sau 4 những con số trong những kết quả mới nhất này.
 3. Romania Xổ số 6din49 số 6 là một trong những số hot ở thời điểm này. (không thay đổi)
 4. Trong khi 14 là một trong những con số lạnh lùng. (không thay đổi)
 5. Và một trong những con số quá hạn nhất là 29.

Ghi chú: Trên đây là dựa trên mới nhất 100 các kết quả.

Tiếp xúc

0372.137.300 0372.137.406

Thanh toán giải thưởng

0372.137.246 0372.137.358 – số fax

E-mail: [email protected] Mọi gợi ý và câu hỏi liên quan đến trang web XỔ SỐ [email protected] Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email * Đối với địa chỉ email, vui lòng thay thế bằng @

Địa chỉ: Str. Poenaru Bordea Nr.20, Khu vực 4, Bucharest

Hạt Thời gian Địa chỉ Điện thoại
1 ALBA Alba Iulia P-Square. Iuliu Maniu, Không.. 11
0723.802.861
0723.802.862
0723.802.893
2 ARAD Arad B-dul. Cuộc cách mạng, Không.. 49 – 53
0723.802.972
0723.802.990
3 ARGES Pitesti Str. Greater Şonţu, Không.. 3
0723.802.857
0723.802.858
0723.802.843
4 BACAU Bacau Str. Ana Ipătescu, Không.. 48
0723.802.856
0723.802.859
5 BIHOR Thành phố oradea Str. Costaforu, Số 2, Bl. C9
0723.802.863
0723.802.864
0723.802.855
6 BISTRIŢA Bistrita Str. Mihai Eminescu, Không.. 2, Bl. 16
0723.802.898
0723.802.910
7 BOTOSANI Botosani Con đường quốc gia, Số 70, Bl.G3, entresol
0723.803.005
0723.803.011
0723.803.012
8 BRAILA Braila Calea Călăraşilor, Không.. 54, Bl. 10, Đảng
0723.803.009
0723.803.010
0723.803.016
9 Brasov Brasov Str.Dobrogea, Không.. 49
0723.803.006
0723.803.007
0723.803.008
10 LỚN NHẤT Khu vực 2 Str. hồi sinh, Không.. 2B, Khu vực 2
0720.112.662
11 Buzau Buzau Str.Chiristigii, Không.. 4
0723.803.014
0723.803.013
12 CALARASI Calarasi Str. 1 Tháng mười hai 1918, Không.. 1, Bloc Flora, Đảng
0723.802.881
0723.802.882
13 CARAS-SEVERIN Resita P-Square. 1 Tháng mười hai 1918, Không.. 26
0723.802.867
0723.802.866
0723.802.868
14 CLUJ Cluj-Napoca Str. Ceahlău, Không.. 69
0723.802.844
0723.802.845
0723.802.846
15 KHÔNG THAY ĐỔI Không thay đổi Str. Făgetului, Không.. 165
0723.802.815
0723.802.889
0723.802.890
16 COVASNA Sf. Gheorghe Str.Gabor Aron, Số 10, Bl.18, Sc.B
0723.802.884
0723.802.885
0723.802.196
17 DAMBOVITA Targoviste Str. Cuộc cách mạng, Không.. 6, Bl. C15
0723.803.246
0723.803.247
0723.803.252
18 DOLJ Craiova Str. Madona Dudu, Bl. 6, Đảng
0723.802.883
0723.802.901
0723.802.902
19 Galati Galati Str. Khu vườn cũ, Không.. 33
0723.802.942
0723.802.951
0723.802.952
20 GIURGIU Giurgiu Str. Bucharest, Bl.104, Sc.A, Đảng
0723.802.915
0723.802.920
21 GORJ Targu Jiu Str. T. vladimirescu, Không.. 85
0723.802.914
0723.802.923
0723.802.924
22 HARGHITA Miercurea Ciuc P-Square. sự tự do, Không.. 4
0723.802.958
0723.802.959
0723.802.998
23 HUNEDOARA Deva Str. Octavian Goga, Không.. 13
0723.802.899
0723.802.900
0723.803.000
24 IALOMITA Slobozia Hóa học Blvd., Số 11, Bl. D3, Đảng
0723.802.936
0723.802.937
0723.802.940
25 IASI Iasi Str. nhà máy, Không.. 66
0723.802.933
0723.802.935
0723.802.941
26 MARAMURES Baia Mare Str. Hollosi Simon, Không.. 38
0723.802.926
0723.802.927
0723.802.934
27 MEHEDINTI Drobeta Turnu-Severin Str. Smârdan Nr. 26 Bl.S4E, Đảng
0723.803.244
0723.803.245
0723.802.248
28 MURES Targu Mures Str. 1 Tháng mười hai 1918 Không.. 9
0723.803.243
0723.803.251
0723.802.938
0723.803.363
29 TIẾNG ĐỨC Piatra Neamt Str. M.Eminescu Nr. 37 đến
0723.802.939
0723.803.250
0723.803.249
30 OLT Slatina Str. Quảng trường ga, Không.. 7, Bl. 11, Sc.B, Ap.2
0723.802.870
0723.802.871
0723.802.872
31 PRAHOVA ploiesti Republic Republic Blvd.. 14, Bl.33B1, Đảng
0723.802.869
0723.802.887
0723.802.886
32 SALAJ Zalau Str. Liviu Rebreanu, Không.. 2/A
0723.802.874
0723.802.875
0723.802.876
33 MỘT MARE Satu Mare Str.Petru Bran, Bl.6
0723.802.877
0723.802.287
0723.802.891
34 SIBIU Sibiu Str. Transylvania, Không.. 2, Ap.1
0723.802.853
0723.802.854
0723.802.873
35 SUCEAVA Suceava Str.Ing.Gavril Tudoraş
0723.802.878
0723.802.879
0723.808.880
36 VIỄN THÔNG Alexandria Str. Ion Creanga, Không.. 56
0723.803.029
0723.803.030
0723.803.031
37 TIM LÀ Timisoara B-dul.Take Ionescu, Không.. 30
0723.803.028
0723.803.027
38 Tulcea Tulcea Str. Babadag Nr. 7, Bl.3, Sc.A, Et.1, Ap.3
0723.802.957
0723.802.997
0723.803.026
39 VALCEA Râmnicu Vâlcea Str.Carol I, Không.. 16
0723.803.002
0723.803.001
0723.803.004
40 VASLUI Vaslui Str.Anton Pann, Số 16
0723.802.996
0723.802.995
0723.802.999
41 VRANCEA Focsani B-dul.Unirii, Số 53, Bl.B
0723.802.994
0723.802.993
0723.135.010

Romania Lotto 6din49 kết quả được dự đoán

Các con số dưới đây đại diện cho các dự đoán cho kết quả mới nhất. Tìm kết quả xổ số 6din49 tiếp theo của Romania?.Sử dụng các bộ lọc để sắp xếp chúng khi chúng được hiển thị trước khi bốc thăm.

 • 08
 • 09
 • 11
 • 35
 • 41
 • 49

SUM Nrs153
Chữ số SUM45
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ1 / 5
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 05
 • 11
 • 23
 • 38
 • 42
 • 49

SUM Nrs168
Chữ số SUM42
Phạm vi44
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 08
 • 09
 • 10
 • 21
 • 34
 • 49

SUM Nrs131
Chữ số SUM41
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 09
 • 10
 • 22
 • 43
 • 49

SUM Nrs141
Chữ số SUM42
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 09
 • 11
 • 23
 • 37
 • 48

SUM Nrs136
Chữ số SUM46
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 10
 • 11
 • 34
 • 42
 • 48

SUM Nrs153
Chữ số SUM36
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ5 / 1
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 11
 • 16
 • 33
 • 39
 • 42

SUM Nrs149
Chữ số SUM41
Phạm vi34
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 09
 • 11
 • 12
 • 27
 • 33
 • 49

SUM Nrs141
Chữ số SUM42
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ1 / 5
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 09
 • 11
 • 15
 • 34
 • 38
 • 42

SUM Nrs149
Chữ số SUM41
Phạm vi33
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 09
 • 11
 • 15
 • 36
 • 37
 • 42

SUM Nrs150
Chữ số SUM42
Phạm vi33
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 1

Dự đoán miễn phí được cung cấp cho đợt rút thăm này

【5-13-15-26-33-45】 【❰8❱-10-27-35-41-47】 【❰9❱-21-31-40-❰42❱-❰49❱】

Những con số nằm giữa dấu ngoặc xanh là những con số trúng thưởng được dự đoán bởi LottoMatic. Về hệ thống dự đoán xổ số của chúng tôi.

Romania Lotto 6din49 kết quả được dự đoán

Các con số dưới đây đại diện cho các dự đoán cho kết quả mới nhất. Tìm kết quả xổ số 6din49 tiếp theo của Romania?.Sử dụng các bộ lọc để sắp xếp chúng khi chúng được hiển thị trước khi bốc thăm.

 • 08
 • 09
 • 11
 • 35
 • 41
 • 49

SUM Nrs153
Chữ số SUM45
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ1 / 5
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 05
 • 11
 • 23
 • 38
 • 42
 • 49

SUM Nrs168
Chữ số SUM42
Phạm vi44
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 08
 • 09
 • 10
 • 21
 • 34
 • 49

SUM Nrs131
Chữ số SUM41
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 09
 • 10
 • 22
 • 43
 • 49

SUM Nrs141
Chữ số SUM42
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 09
 • 11
 • 23
 • 37
 • 48

SUM Nrs136
Chữ số SUM46
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 10
 • 11
 • 34
 • 42
 • 48

SUM Nrs153
Chữ số SUM36
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ5 / 1
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 11
 • 16
 • 33
 • 39
 • 42

SUM Nrs149
Chữ số SUM41
Phạm vi34
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 09
 • 11
 • 12
 • 27
 • 33
 • 49

SUM Nrs141
Chữ số SUM42
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ1 / 5
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 09
 • 11
 • 15
 • 34
 • 38
 • 42

SUM Nrs149
Chữ số SUM41
Phạm vi33
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 09
 • 11
 • 15
 • 36
 • 37
 • 42

SUM Nrs150
Chữ số SUM42
Phạm vi33
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 1

Dự đoán miễn phí được cung cấp cho đợt rút thăm này

【5-13-15-26-33-45】 【❰8❱-10-27-35-41-47】 【❰9❱-21-31-40-❰42❱-❰49❱】

Những con số nằm giữa dấu ngoặc xanh là những con số trúng thưởng được dự đoán bởi LottoMatic. Về hệ thống dự đoán xổ số của chúng tôi.

Romania Lotto 6din49 kết quả được dự đoán

Các con số dưới đây đại diện cho các dự đoán cho kết quả mới nhất. Tìm kết quả xổ số 6din49 tiếp theo của Romania?.Sử dụng các bộ lọc để sắp xếp chúng khi chúng được hiển thị trước khi bốc thăm.

 • 08
 • 09
 • 11
 • 35
 • 41
 • 49

SUM Nrs153
Chữ số SUM45
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ1 / 5
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 05
 • 11
 • 23
 • 38
 • 42
 • 49

SUM Nrs168
Chữ số SUM42
Phạm vi44
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 08
 • 09
 • 10
 • 21
 • 34
 • 49

SUM Nrs131
Chữ số SUM41
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 09
 • 10
 • 22
 • 43
 • 49

SUM Nrs141
Chữ số SUM42
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 09
 • 11
 • 23
 • 37
 • 48

SUM Nrs136
Chữ số SUM46
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 10
 • 11
 • 34
 • 42
 • 48

SUM Nrs153
Chữ số SUM36
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ5 / 1
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 11
 • 16
 • 33
 • 39
 • 42

SUM Nrs149
Chữ số SUM41
Phạm vi34
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 09
 • 11
 • 12
 • 27
 • 33
 • 49

SUM Nrs141
Chữ số SUM42
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ1 / 5
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 09
 • 11
 • 15
 • 34
 • 38
 • 42

SUM Nrs149
Chữ số SUM41
Phạm vi33
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 09
 • 11
 • 15
 • 36
 • 37
 • 42

SUM Nrs150
Chữ số SUM42
Phạm vi33
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 1

Dự đoán miễn phí được cung cấp cho đợt rút thăm này

【5-13-15-26-33-45】 【❰8❱-10-27-35-41-47】 【❰9❱-21-31-40-❰42❱-❰49❱】

Những con số nằm giữa dấu ngoặc xanh là những con số trúng thưởng được dự đoán bởi LottoMatic. Về hệ thống dự đoán xổ số của chúng tôi.

Về kết quả xổ số 6din49 Romania mới nhất

 1. Những con số sau đây là những con số được rút ra nhiều nhất sau những kết quả mới nhất này.
  • Con số 42 đã được rút ra 6 lần afer 04
  • Số 39, 10, 33, 45, 04, 28 và 08 đã được vẽ 4 lần afer 08
  • Con số 24 đã được rút ra 4 lần afer 09
  • Số 05 và 12 đã được vẽ 4 lần afer 11
  • Số 25, 13, 15 và 21 đã được vẽ 4 lần afer 42
  • Con số 04 đã được rút ra 4 lần afer 49

  Các số khác sau đây có sẵn tại đây

 2. Mặt khác, con số 7 (không thay đổi) nằm trong số các kết quả đúng hạn vì nó không được rút ra sau 4 những con số trong những kết quả mới nhất này.
 3. Romania Xổ số 6din49 số 6 là một trong những số hot ở thời điểm này. (không thay đổi)
 4. Trong khi 14 là một trong những con số lạnh lùng. (không thay đổi)
 5. Và một trong những con số quá hạn nhất là 29.

Ghi chú: Trên đây là dựa trên mới nhất 100 các kết quả.

Phân tích xổ số Romania 6din49 (6/49) số đã chọn

Phân tích & sơ đồ gần đây nhất 100 Romania Lotto 6din49 số

Làm thế nào để giải thích các thống kê chung của Romania Lotto 6din49 được chọn:

 • Không.. = cột này hiển thị các số đang được phân tích.
 • S.L. = có bao nhiêu lần rút thăm kể từ lần rút số cuối cùng.
 • Freq. = tần suất của số trong lần cuối cùng 100 bản vẽ.
 • L.D. = Ngày mà con số được rút ra lần cuối cùng.
 • Sơ đồ bên phải của các thống kê này đánh dấu ô tương ứng với kết quả bốc thăm — đi lùi theo trình tự thời gian — trong đó số đã được rút ra.
Không.. S.L. Xảy ra. L.D. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
4 17 2020-03-19
8 19 2020-03-19
9 10 2020-03-19
11 12 2020-03-19
42 14 2020-03-19
49 11 2020-03-19

Romania Lotto 6din49 số hiệu suất trong lần cuối cùng 100 rút thăm

Romania xổ số 6din49 – phân tích hiệu suất số

Bảng phân tích số lần các số đã chọn chứa Romania Lotto 6din49 số trúng thưởng Cuối cùng 100 rút thăm.

6 số chiến thắng:
5 số chiến thắng:
4 số chiến thắng:
3 số chiến thắng:
2 số chiến thắng:
Ngày rút thăm Trúng số Lượt truy cập
2020-03-19 4 8 9 11 42 49 -6, 5, 4, 3, 2, 1-
2020-03-15 4 -1-
2020-03-12
2020-03-08
2020-03-05
2020-03-01 9 49 -2, 1-
2020-02-27 42 -1-
2020-02-23
2020-02-20
2020-02-16
2020-02-13 4 9 -2, 1-
2020-02-09 11 -1-
2020-02-06 4 -1-
2020-02-02 8 -1-
2020-01-30
2020-01-26 9 -1-
2020-01-23 42 -1-
2020-01-19 9 11 -2, 1-
2020-01-16
2020-01-12 4 8 9 -3, 2, 1-
2020-01-09
2020-01-05
2019-12-31
2019-12-22 9 -1-
2019-12-19 8 -1-
2019-12-15
2019-12-12
2019-12-08
2019-12-05
2019-12-01
2019-11-28 4 8 -2, 1-
2019-11-24 49 -1-
2019-11-21 4 42 -2, 1-
2019-11-17 11 49 -2, 1-
2019-11-14 8 -1-
2019-11-10
2019-11-07
2019-11-03
2019-10-31
2019-10-27 9 49 -2, 1-
2019-10-24 49 -1-
2019-10-20 49 -1-
2019-10-17
2019-10-13 42 -1-
2019-10-10 49 -1-
2019-10-06
2019-10-03 8 11 -2, 1-
2019-09-29
2019-09-26
2019-09-22
2019-09-19
2019-09-15 4 8 -2, 1-
2019-09-15 8 -1-
2019-09-12 8 42 -2, 1-
2019-09-08 4 -1-
2019-09-05
2019-09-01
2019-08-29
2019-08-25
2019-08-22 8 -1-
2019-08-18 8 -1-
2019-08-15 9 -1-
2019-08-11 42 -1-
2019-08-08 4 -1-
2019-08-04 42 -1-
2019-08-01
2019-07-28 4 -1-
2019-07-25 11 -1-
2019-07-21
2019-07-18 4 -1-
2019-07-14
2019-07-11 42 -1-
2019-07-07 4 8 -2, 1-
2019-07-04
2019-06-30
2019-06-27
2019-06-23 8 11 -2, 1-
2019-06-20 11 -1-
2019-06-16 8 42 -2, 1-
2019-06-13 4 -1-
2019-06-09 49 -1-
2019-06-06 11 -1-
2019-06-02 9 11 49 -3, 2, 1-
2019-05-30
2019-05-26
2019-05-23
2019-05-19 11 -1-
2019-05-16 42 -1-
2019-05-12 11 42 -2, 1-
2019-05-09
2019-05-05 42 -1-
2019-05-02
2019-04-27 8 -1-
2019-04-21
2019-04-18 8 42 -2, 1-
2019-04-14 4 -1-
2019-04-11 4 8 49 -3, 2, 1-
2019-04-07 4 8 -2, 1-
2019-04-04
2019-03-31

Romania Lotto 6din49 kết quả được dự đoán

Các con số dưới đây đại diện cho các dự đoán cho kết quả mới nhất. Tìm kết quả xổ số 6din49 tiếp theo của Romania?.Sử dụng các bộ lọc để sắp xếp chúng khi chúng được hiển thị trước khi bốc thăm.

 • 08
 • 09
 • 11
 • 35
 • 41
 • 49

SUM Nrs153
Chữ số SUM45
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ1 / 5
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 05
 • 11
 • 23
 • 38
 • 42
 • 49

SUM Nrs168
Chữ số SUM42
Phạm vi44
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 08
 • 09
 • 10
 • 21
 • 34
 • 49

SUM Nrs131
Chữ số SUM41
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 09
 • 10
 • 22
 • 43
 • 49

SUM Nrs141
Chữ số SUM42
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 09
 • 11
 • 23
 • 37
 • 48

SUM Nrs136
Chữ số SUM46
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 10
 • 11
 • 34
 • 42
 • 48

SUM Nrs153
Chữ số SUM36
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ5 / 1
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 11
 • 16
 • 33
 • 39
 • 42

SUM Nrs149
Chữ số SUM41
Phạm vi34
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 09
 • 11
 • 12
 • 27
 • 33
 • 49

SUM Nrs141
Chữ số SUM42
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ1 / 5
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 09
 • 11
 • 15
 • 34
 • 38
 • 42

SUM Nrs149
Chữ số SUM41
Phạm vi33
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 09
 • 11
 • 15
 • 36
 • 37
 • 42

SUM Nrs150
Chữ số SUM42
Phạm vi33
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 1

Dự đoán miễn phí được cung cấp cho đợt rút thăm này

【5-13-15-26-33-45】 【❰8❱-10-27-35-41-47】 【❰9❱-21-31-40-❰42❱-❰49❱】

Những con số nằm giữa dấu ngoặc xanh là những con số trúng thưởng được dự đoán bởi LottoMatic. Về hệ thống dự đoán xổ số của chúng tôi.

người vẽ giấy

Ngày Người chiến thắng Chiến thắng tại máy đánh bạc
12.07.2020 Terence N. 94,83 GBP≈ 8 251,27 ₽
05.01.2020 PRABAL PRATAP S. 117,43 USD≈ 8 284,36 ₽
15.12.2019 CHRISTOPHER A. 138,95 USD≈ 9 802,53 ₽
21.10.2019 Mihai V. 121,16 USD≈ 8 547,50 ₽
13.10.2019 tay C. 129,03 USD≈ 9 102,70 ₽
14.04.2019 Andrey V. 101,46 EUR≈ 7 960,04 ₽
15.02.2019 Johann B.. 101,27 EUR≈ 7 945,14 ₽
29.04.2018 shlomo s. 117,37 EUR≈ 9 208,26 ₽
23.07.2017 Viliam b. 89,59 GBP≈ 7 795,33 ₽
16.07.2017 Alexander G. 48,28 EUR≈ 3 787,81 ₽
16.07.2017 Friedrich R. 48,28 EUR≈ 3 787,81 ₽
02.07.2017 Alexander G. 119,36 EUR≈ 9 364,39 ₽
23.04.2017 Leonid S. 156,02 USD≈ 11 006,77 ₽
06.04.2017 Sidonia S. 64,73 EUR≈ 5 078,39 ₽
27.11.2016 NAIM B. 121,35 EUR≈ 9 520,51 ₽
11.09.2016 Antonio R. 113,86 USD≈ 8 032,50 ₽
15.05.2016 Jitender k. 110,07 USD≈ 7 765,13 ₽
20.03.2016 Leonid S. 82,43 USD≈ 5 815,20 ₽
14.02.2016 Bârsauan Ioan B. 128,02 EUR≈ 10 043,81 ₽
31.01.2016 Vitaly C. 51,08 USD≈ 3 603,55 ₽
28.01.2016 radu padure R. 75,23 EUR≈ 5 902,17 ₽
03.12.2015 CRISTIAN EMILIAN R. 103,93 EUR≈ 8 153,83 ₽
15.11.2015 Ciprian G.. 73,33 USD≈ 5 173,23 ₽
29.10.2015 rusu victor v. 47,44 EUR≈ 3 721,91 ₽
18.10.2015 Flavius ​​T. 57,66 USD≈ 4 067,75 ₽
15.10.2015 Thanh Dat N. 107,93 EUR≈ 8 467,65 ₽
04.10.2015 nicolae horatiu S. 135,80 EUR≈ 10 654,19 ₽
04.10.2015 Rafik C. 76,10 USD≈ 5 368,64 ₽
02.08.2015 IACOB SEBASTIAN VASILE A. 91,80 EUR≈ 7 202,17 ₽
30.07.2015 alain j. 59,89 EUR≈ 4 698,67 ₽

Romania Lotto 6din49 kết quả được dự đoán

Các con số dưới đây đại diện cho các dự đoán cho kết quả mới nhất. Tìm kết quả xổ số 6din49 tiếp theo của Romania?.Sử dụng các bộ lọc để sắp xếp chúng khi chúng được hiển thị trước khi bốc thăm.

 • 08
 • 09
 • 11
 • 35
 • 41
 • 49

SUM Nrs153
Chữ số SUM45
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ1 / 5
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 05
 • 11
 • 23
 • 38
 • 42
 • 49

SUM Nrs168
Chữ số SUM42
Phạm vi44
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 08
 • 09
 • 10
 • 21
 • 34
 • 49

SUM Nrs131
Chữ số SUM41
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 09
 • 10
 • 22
 • 43
 • 49

SUM Nrs141
Chữ số SUM42
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 09
 • 11
 • 23
 • 37
 • 48

SUM Nrs136
Chữ số SUM46
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 10
 • 11
 • 34
 • 42
 • 48

SUM Nrs153
Chữ số SUM36
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ5 / 1
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 11
 • 16
 • 33
 • 39
 • 42

SUM Nrs149
Chữ số SUM41
Phạm vi34
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 09
 • 11
 • 12
 • 27
 • 33
 • 49

SUM Nrs141
Chữ số SUM42
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ1 / 5
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 09
 • 11
 • 15
 • 34
 • 38
 • 42

SUM Nrs149
Chữ số SUM41
Phạm vi33
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 09
 • 11
 • 15
 • 36
 • 37
 • 42

SUM Nrs150
Chữ số SUM42
Phạm vi33
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 1

Dự đoán miễn phí được cung cấp cho đợt rút thăm này

【5-13-15-26-33-45】 【❰8❱-10-27-35-41-47】 【❰9❱-21-31-40-❰42❱-❰49❱】

Những con số nằm giữa dấu ngoặc xanh là những con số trúng thưởng được dự đoán bởi LottoMatic. Về hệ thống dự đoán xổ số của chúng tôi.

Về kết quả xổ số 6din49 Romania mới nhất

 1. Những con số sau đây là những con số được rút ra nhiều nhất sau những kết quả mới nhất này.
  • Con số 42 đã được rút ra 6 lần afer 04
  • Số 39, 10, 33, 45, 04, 28 và 08 đã được vẽ 4 lần afer 08
  • Con số 24 đã được rút ra 4 lần afer 09
  • Số 05 và 12 đã được vẽ 4 lần afer 11
  • Số 25, 13, 15 và 21 đã được vẽ 4 lần afer 42
  • Con số 04 đã được rút ra 4 lần afer 49

  Các số khác sau đây có sẵn tại đây

 2. Mặt khác, con số 7 (không thay đổi) nằm trong số các kết quả đúng hạn vì nó không được rút ra sau 4 những con số trong những kết quả mới nhất này.
 3. Romania Xổ số 6din49 số 6 là một trong những số hot ở thời điểm này. (không thay đổi)
 4. Trong khi 14 là một trong những con số lạnh lùng. (không thay đổi)
 5. Và một trong những con số quá hạn nhất là 29.

Ghi chú: Trên đây là dựa trên mới nhất 100 các kết quả.

Về kết quả xổ số 6din49 Romania mới nhất

 1. Những con số sau đây là những con số được rút ra nhiều nhất sau những kết quả mới nhất này.
  • Con số 42 đã được rút ra 6 lần afer 04
  • Số 39, 10, 33, 45, 04, 28 và 08 đã được vẽ 4 lần afer 08
  • Con số 24 đã được rút ra 4 lần afer 09
  • Số 05 và 12 đã được vẽ 4 lần afer 11
  • Số 25, 13, 15 và 21 đã được vẽ 4 lần afer 42
  • Con số 04 đã được rút ra 4 lần afer 49

  Các số khác sau đây có sẵn tại đây

 2. Mặt khác, con số 7 (không thay đổi) nằm trong số các kết quả đúng hạn vì nó không được rút ra sau 4 những con số trong những kết quả mới nhất này.
 3. Romania Xổ số 6din49 số 6 là một trong những số hot ở thời điểm này. (không thay đổi)
 4. Trong khi 14 là một trong những con số lạnh lùng. (không thay đổi)
 5. Và một trong những con số quá hạn nhất là 29.

Ghi chú: Trên đây là dựa trên mới nhất 100 các kết quả.

Romania Lotto 6din49 kết quả được dự đoán

Các con số dưới đây đại diện cho các dự đoán cho kết quả mới nhất. Tìm kết quả xổ số 6din49 tiếp theo của Romania?.Sử dụng các bộ lọc để sắp xếp chúng khi chúng được hiển thị trước khi bốc thăm.

 • 08
 • 09
 • 11
 • 35
 • 41
 • 49

SUM Nrs153
Chữ số SUM45
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ1 / 5
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 05
 • 11
 • 23
 • 38
 • 42
 • 49

SUM Nrs168
Chữ số SUM42
Phạm vi44
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 08
 • 09
 • 10
 • 21
 • 34
 • 49

SUM Nrs131
Chữ số SUM41
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 09
 • 10
 • 22
 • 43
 • 49

SUM Nrs141
Chữ số SUM42
Phạm vi41
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 09
 • 11
 • 23
 • 37
 • 48

SUM Nrs136
Chữ số SUM46
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 10
 • 11
 • 34
 • 42
 • 48

SUM Nrs153
Chữ số SUM36
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ5 / 1
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 08
 • 11
 • 16
 • 33
 • 39
 • 42

SUM Nrs149
Chữ số SUM41
Phạm vi34
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 09
 • 11
 • 12
 • 27
 • 33
 • 49

SUM Nrs141
Chữ số SUM42
Phạm vi40
Giao thừa / Tỷ lệ1 / 5
RD / RLd tối đa2 / 2

 • 09
 • 11
 • 15
 • 34
 • 38
 • 42

SUM Nrs149
Chữ số SUM41
Phạm vi33
Giao thừa / Tỷ lệ3 / 3
RD / RLd tối đa2 / 1

 • 09
 • 11
 • 15
 • 36
 • 37
 • 42

SUM Nrs150
Chữ số SUM42
Phạm vi33
Giao thừa / Tỷ lệ2 / 4
RD / RLd tối đa2 / 1

Dự đoán miễn phí được cung cấp cho đợt rút thăm này

【5-13-15-26-33-45】 【❰8❱-10-27-35-41-47】 【❰9❱-21-31-40-❰42❱-❰49❱】

Những con số nằm giữa dấu ngoặc xanh là những con số trúng thưởng được dự đoán bởi LottoMatic. Về hệ thống dự đoán xổ số của chúng tôi.

Đánh giá bài viết