Xổ số Texas Texas Hai bước (Texas hai bước)

Xổ số Texas hai bước (4 из 35 + 1 của 35)

Đánh giá xổ số hai bước Texas (Texas hai bước)

Thông số kỹ thuật

Thông số Giá trị
quy tắc 4 của 35 + PB 1 của 35
Những người tham gia Texas, Hoa Kỳ
Thời gian vẽ Thứ hai. 22:12
Thứ tự. 22:12
Các khoản thanh toán Jackpot Tiền mặt
Yêu cầu về thuế Tiền trúng xổ số phải chịu thuế địa phương theo ba loại thuế.
thể loại 1: thắng trước $600 miễn thuế;
thể loại 2: số tiền từ $600,01 đến $5 000 bị đánh thuế 28%;
thể loại 3: số tiền hơn $5 000 bị đánh thuế 25% (30% cho người không cư trú).

Cơ hội chiến thắng

Giải thưởng Sự phù hợp Tỷ lệ cược
1 Giải thưởng 4+PB 1:1 832 600
2 Giải thưởng 4 1:53 900
3 Giải thưởng 3+PB 1:14 779
4 Giải thưởng 3 1:435
5 Giải thưởng 2+PB 1:657
6 Giải thưởng 1+PB 1:102
7 Giải thưởng 0+PB 1:58

Xổ số Hai bước Texas ra mắt ở xa 2001 năm. Và cái tên này đã được đặt cho cô ấy để vinh danh điệu nhảy Texas nổi tiếng, trong đó bạn chỉ cần thực hiện hai bước.

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 5 – Vé: 3

Phòng: 6 – Vé: 3

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 6

Phòng: 9 – Vé: 8

Phòng: 10 – Vé: 9

Phòng: 11 – Vé: 11

Phòng: 12 – Vé: 12

Phòng: 13 – Vé: 13

Phòng: 14 – Vé: 18

Phòng: 15 – Vé: 19

Phòng: 16 – Vé: 20

Phòng: 17 – Vé: 26

Phòng: 18 – Vé: 27

Phòng: 19 – Vé: 31

Phòng: 20 – Vé: 35

Phòng: 21 – Vé: 37

Phòng: 22 – Vé: 39

Phòng: 23 – Vé: 46

Phòng: 24 – Vé: 48

Phòng: 25 – Vé: 50

Phòng: 26 – Vé: 59

Phòng: 27 – Vé: 61

Phòng: 28 – Vé: 63

Phòng: 29 – Vé: 73

Phòng: 30 – Vé: 75

Phòng: 31 – Vé: 78

Phòng: 32 – Vé: 88

Phòng: 33 – Vé: 91

Phòng: 34 – Vé: 94

Phòng: 35 – Vé: 105

Phòng: 36 – Vé: 108

Phòng: 37 – Vé: 111

Phòng: 38 – Vé: 124

Phòng: 39 – Vé: 127

Phòng: 40 – Vé: 130

Phòng: 41 – Vé: 144

Phòng: 42 – Vé: 147

Phòng: 43 – Vé: 151

Phòng: 44 – Vé: 165

Phòng: 45 – Vé: 169

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 5 – Vé: 4

Phòng: 6 – Vé: 6

Phòng: 7 – Vé: 12

Phòng: 8 – Vé: 14

Phòng: 9 – Vé: 25

Phòng: 10 – Vé: 30

Phòng: 11 – Vé: 47

Phòng: 12 – Vé: 57

Phòng: 13 – Vé: 78

Phòng: 14 – Vé: 91

Phòng: 15 – Vé: 124

Phòng: 16 – Vé: 140

Phòng: 17 – Vé: 183

Đánh giá bài viết